Działamy w całej Polsce!

DORADCA

POZNAJ NAS
About

O Nas

Nasza firma zajmuje się w głównej mierze doradztwem w zakresie skutecznego przeprowadzenia restrukturyzacji Państwa przedsiębiorstwa.

Restrukturyzacja operacyjna

– restrukturyzacja marketingowa (oferta, sprzedaż)
– restrukturyzacja zasobów przedsiębiorstwa (ludzie, majątek)
– restrukturyzacja organizacyjna i zmiany systemu zarządzania

Restrukturyzacja finansowa

– zmiany w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa
– zmiany w strukturze jego aktywów
– zmiany wielkości i struktury kosztów

Restrukturyzacja własnościowa

– zmiany w strukturze własności firmy
– likwidacja działalności

Ochrona majątku

Wiemy, jak ważna jest ochrona majątku przed wierzycielami.
Wiemy też, jak to zrobić, aby nie narazić Ciebie i Twojej rodziny.

"Dlaczego My?
Odpowiedź jest prosta – Ludzie"
Przy restrukturyzacji i doradztwie konieczna jest współpraca z fachowcami z wielu dziedzin. Prawnicy, ekonomiści, biegli księgowi, marketingowcy itd.
My nie opieramy się tylko na teorii. Naszą siłą jest wieloletnia praktyka i doświadczenie.
About
Services

Oferujemy:

” analizę sytuacji prawno-finasowej Klienta;
” doradztwo w zakresie sposobu metody restrukturyzacji firmy Klienta (np. negocjacje, mediacje lub restrukturyzacja poprzez upadłość układową);
” opracowanie i wdrożenie programów restrukturyzacyjnych dla naszych Klientów będących w trudnej sytuacji finansowej;
” przygotowanie dokumentów niezbędnych do skutecznego prowadzenia mediacji, negocjacji lub zawarcia układu np. w ramach upadłości układowej;
” reprezentacja Klienta w negocjacjach, mediacjach oraz w postępowaniu upadłościowym.

Services
work

W szczególności

” analizę zadłużenia i możliwości jego spłaty;
” rzetelną ocenę sytuacji operacyjnej, finansowej i rynkowej firmy;
” przygotowanie wielowariantowego programu restrukturyzacji;
” wyceny, analizy finansowe, programy optymalizacji kosztowej konieczne
w realizowanym procesie restrukturyzacyjnym;
” negocjacje z wierzycielami i dłużnikami firmy;
” negocjacje z US, ZUS, bankami, leasingodawcami;
” negocjacje z organami egzekucyjnymi;
” opracowanie nowych zasad stosowania rachunkowości w firmie Klienta;
” wsparcie doradcze na wszystkich etapach procesu restrukturyzacyjnego;
” doradztwo finansowo-prawne przy zmianie struktury kapitałowej firmy;
” bezpośrednie uczestnictwo w zarządzaniu przedsiębiorstwem w okresie restrukturyzacji.

work
clients
clients

Zapraszamy do kontaktu!

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o Nas - napisz :)