Blog

Restrukturyzacja dźwignią rozwoju? To możliwe!

Kryzys gospodarczy to bardzo trudny okres dla większości przedsiębiorstw. Pojawiają się problemy z płynnością finansową, pozyskiwaniem nowych zleceń oraz uregulowaniem płatności w określonym terminie. To czy firma przetrwa ten czas, zależeć będzie w głównej mierze od podejmowanych działań mających na celu reanimację kondycji przedsiębiorstwa. Coraz częstszym rozwiązaniem umożliwiającym osiąganie lepszych wyników jest restrukturyzacja. Na czym polega wsparcie procesu w rozwoju firmy?

Czytaj więcej

Czas na restrukturyzację - jak wyczuć, że to ten moment?

Celem każdego przedsiębiorstwa jest zwiększanie kapitału i rozwój. Kiedy przychody przewyższają koszty, można mówić o dobrze prosperującej firmie. Sytuację zagrożenia można stwierdzić, gdy poziom przychodów i kosztów jest taki sam. Natomiast w przypadku, gdy koszty zaczynają przeważać w owym zestawieniu, kondycja firmy jest określana jako zła i wymaga ona podjęcia konkretnych kroków. Jednym z rozwiązań jest wdrożenie procedury restrukturyzacji, która jest ostatnią deską ratunku przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Program optymalizacji kosztowej jako niezbędny element procesu restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest procesem wprowadzającym zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia jego wartości rynkowej. Najczęściej przeprowadzana jest w przypadku odnotowania znacznego pogorszenia kondycji firmy, zmniejszonych obrotów lub problemów kadrowych. W tym artykule dowiecie się Państwo, dlaczego optymalizacja kosztów stanowi jeden z ważniejszych elementów procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

Jak skutecznie negocjować z wierzycielami i dłużnikami?

Sytuacje, w których wierzyciel nie potrafi skutecznie wpłynąć na dłużnika na dokonanie przez niego spłaty należności, są niestety powszechne i problematyczne dla obu stron. Co zrobić, aby skutecznie doprowadzić do rozwiązania takiego problemu? Na pewno dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika kancelarii w celu przeprowadzenia negocjacji pomiędzy stronami i wszczęcia procedury windykacyjnej. Osoba ta działa więc na rzecz odzyskania długu wierzyciela.

Czytaj więcej

Na czym polega upadłość układowa?

Upadłość układowa jest sposobem na najkorzystniejsze rozwiązanie problemów spółki, która ze względu na kłopoty finansowe zmuszona była do sprzedaży większości ze swojego majątku. Problemy finansowe spółki i niewypłacalność pociągają do odpowiedzialności zarządców spółki, ponieważ zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie spółek handlowych to właśnie oni powoływani są do odpowiadania za tego rodzaju zobowiązania.

Czytaj więcej

Jakie postępowania określamy mianem sanacyjnych?

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. W jego trakcie podejmuje się faktyczne i prawne czynności, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą. Jeżeli proces sanacyjny przebiegnie pomyślnie, można mówić o uzdrowieniu. W ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o prawie sanacyjnym określono, że głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, a także sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji zadłużenia. Dzieje się to na drodze zawarcia układów z wierzycielami. Poprzez postępowanie sanacyjne przeprowadza się działania pomagające dłużnikowi, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Czytaj więcej

Co wpływa na skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego?

Ze względu na obecny stan gospodarki krajowej, a także światowej wiele z przedsiębiorstw popadło w kłopoty. Zmiany doprowadziły do problemu ze spłatą zadłużeń różnego rodzaju, a w konsekwencji do wiszącego nad firmą widma bankructwa. Postępowanie restrukturyzacyjne jest działaniem, dzięki któremu możliwe jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Dzieje się to za pomocą umów, zawieranych z wierzycielami, wobec których dane przedsiębiorstwo ma jakiekolwiek zobowiązania. Postępowania restrukturyzacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z planem stworzonym przez specjalistów.

Czytaj więcej

7 cech dobrego planu restrukturyzacyjnego

Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością, pozwalając na odzyskanie zdolności normalnego funkcjonowania na rynku, a także zabezpieczenie interesów wierzycieli, umożliwiając im uzyskanie swych należności w większej części, niż byłoby to możliwe w ramach postępowania upadłościowego. Obligatoryjnym elementem restrukturyzacji jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego. W Warszawie, rozwiązaniem może być zwrócenie się w tej sprawie do Kancelarii Ekonomiczno-Prawnej, która specjalizuje się w tego rodzaju działaniach.

Czytaj więcej