7 cech dobrego planu restrukturyzacyjnego

Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością, pozwalając na odzyskanie zdolności normalnego funkcjonowania na rynku, a także zabezpieczenie interesów wierzycieli, umożliwiając im uzyskanie swych należności w większej części, niż byłoby to możliwe w ramach postępowania upadłościowego. Obligatoryjnym elementem restrukturyzacji jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego. W Warszawie, rozwiązaniem może być zwrócenie się w tej sprawie do Kancelarii Ekonomiczno-Prawnej, która specjalizuje się w tego rodzaju działaniach.

Dlaczego plan restrukturyzacyjny jest tak istotny?

Przygotowanie procesu restrukturyzacyjnego wiąże się z koniecznością opracowania planu, który powinien zawierać opis działań mających doprowadzić do sanacji firmy. Plan musi zostać przyjęty przez wierzycieli. Niezbędne jest więc, by dawał szanse powodzenia zakładanych w nim przedsięwzięć. Do jego stworzenia potrzebna będzie wiedza z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, znajomość finansów, prawa, a także branży, w jakiej funkcjonuje firma. Ze względu na złożoność dokumentu i jego wagę często jest on zlecany specjalizującym się w takich działaniach firmom doradczym.

Jakie elementy powinien zawierać plan restrukturyzacyjny?

W każdym planie restrukturyzacyjnym powinny się znaleźć elementy pozwalające na ocenę bieżącej sytuacji firmy oraz zakreślające strategię postępowania, która ma doprowadzić do odzyskania płynności i powrotu do normalnego funkcjonowania. W planie muszą zostać uwzględnione takie obszary jak opis firmy oraz branży, w jakiej działa, a także wskazanie powodów, dla których znalazła się ona w trudnym położeniu. Kluczowe będzie podanie najważniejszych założeń opracowanej strategii prowadzenia biznesu wraz z określeniem konkretnych posunięć, mających umożliwić jej realizację. W planie nie może zabraknąć harmonogramu wdrożenia poszczególnych rozwiązań, a także proponowanych źródeł finansowania podejmowanych działań. W dokumencie konieczne są też prognozy finansowe dotyczące funkcjonowania firmy w przyszłości.