Restrukturyzacja firm i gospodarstw rolnych

przedsiebiorca

Restrukturyzacja firm i gospodarstw rolnych jest procesem w sferze kapitałowej i organizacyjnej, stanowiący jeden z elementów programu naprawczego dla przedsiębiorstw reprezentujących różne gałęzie współczesnej gospodarki. Może być przeprowadzona także w przypadku zmian wynikających z optymalizacji i poprawy wydajności przedsiębiorstwa. Dlatego oferujemy wsparcie obejmujące przygotowanie i wdrożenie planów restrukturyzacyjnych, zorientowanych na ratowanie firmy lub poprawę i stabilizację jej kondycji. Restrukturyzacja jest także dobrym rozwiązaniem przed wejściem na giełdę, ponieważ w praktyce pozwala uzyskać lepsze wyniki finansowe.

W naszej kancelarii zlokalizowanej w Warszawie oferujemy doradztwo prawne i pomoc w kwestii restrukturyzacji gospodarstw rolnych, dla których proces ten stanowi dobrą alternatywę na rozwiązanie problemów z zadłużeniami. Restrukturyzacja ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości, a aby osiągnąć sukces, kluczowe jest dokładne przeanalizowanie sytuacji gospodarstwa. Kancelaria podczas prowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarstw przygotuje plan restrukturyzacyjny i pomoże zawrzeć układ z wierzycielami. Restrukturyzacja gospodarstw ma szansę powodzenia pod warunkiem opracowania planu i szybkiego wdrożenia zmian.

 

Restrukturyzacja małych gospodarstw

Planujesz złożyć wniosek o dotację w ramach programu restrukturyzacji małych gospodarstw? U nas znajdziesz profesjonalną pomoc i prawne wsparcie. Wyjaśnimy, na jakich zasadach i warunkach możesz otrzymać dotację oraz na co dokładnie możesz ją przeznaczyć. Nasz doświadczony zespół przygotuje odpowiednie dokumenty i zadba o to, aby wszystkie formalności zostały dopełnione. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji, zgłoś się osobiście do kancelarii. Możesz również skontaktować się z nami telefonicznie lub e-mailowo.

 

Restrukturyzacja gospodarstw finansowych Warszawa — zakres naszych usług

Na podstawie informacji uzyskanych podczas audytu przedsiębiorstwa oferujemy przygotowanie planów restrukturyzacyjnych Warszawa. Doradzamy przy wyborze właściwego postępowania restrukturyzacyjnego, przygotowujemy odpowiednie wnioski i reprezentujemy naszych klientów przed wierzycielami, dłużnikami firmy oraz organami egzekucyjnymi. Jesteśmy obecni podczas wdrażania planu restrukturyzacyjnego.

Przeprowadzamy restrukturyzację operacyjną, finansową i własnościową. Są to działania dotykające wielu aspektów prowadzonej działalności, a celem jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Restrukturyzacja ma zapobiec likwidacji firmy z powodu niewypłacalności i przywrócić płynność finansową.

Zakres naszej działalności to:

  • Restrukturyzacja operacyjna – dotyczy zmiany zakresu działalności przedsiębiorstw. Skupiamy się na elementach, które przynoszą zyski oraz dążymy do ograniczania lub zaprzestania działań powodujących straty. Celem restrukturyzacji jest wzrost przychodów i umocnienie pozycji przedsiębiorstwa na rynku. W ramach restrukturyzacji operacyjnej koncentrujemy się na marketingu, zasobach i produktach.
  • Restrukturyzacja własnościowa – polega na wprowadzeniu zmian w ramach struktury firmy i często wiąże się z wdrożeniem nowego systemu zarządzania. W ramach restrukturyzacji własnościowej może dojść do fuzji lub podziału oraz przekształceń.
  • Restrukturyzacja finansowa – przeprowadzana jest w celu opracowania harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych na podstawie dokładnej analizy zadłużenia. W ramach restrukturyzacji finansowej wdraża się działania, które mają zapobiec likwidacji przedsiębiorstwa na skutek niewypłacalności.

Zasady przeprowadzania restrukturyzacji zostały zdefiniowane w Prawie restrukturyzacyjnym. Warunkiem zastosowania działań restrukturyzacyjnych jest utrata zdolności do uregulowania zobowiązań i występowanie zaległości starszych niż 3 miesiące. Kwota nieuregulowanych zobowiązań musi przekraczać wysokość majątku firmy w ostatnich 2 latach. Aby restrukturyzacja była możliwa, przedsiębiorstwo musi wykazywać potencjał rozwojowy, który pozwoli na zachowanie ciągłości działań i poprawę kondycji finansowej.

 

Procedura restrukturyzacji firm i gospodarstw

Zakres naszych usług obejmuje restrukturyzację małych gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, których funkcjonowanie zostało zagrożone w wyniku różnych sytuacji. Przyczyny pogorszenia się wyników finansowych mogą leżeć zarówno w zmianach prawnych, które uniemożliwiają prowadzenie firmy na wcześniejszych zasadach, co może generować straty, jak i w nieprzewidzianych wydarzeniach, takich jak utrata głównego kontrahenta czy zaciągnięcie zbyt dużego zobowiązania. Podjęcie działań restrukturyzacyjnych warto rozpocząć już na etapie wykrycia problemów z płynnością finansową w firmie. Zagrożenie zdolnością wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych to najlepszy moment na skorzystanie z naszych usług i przywrócenie stabilności finansowej firmie. Prowadzimy również restrukturyzację małych gospodarstw i firm, które osiągnęły już stan niewypłacalności. Zajmujemy się także restrukturyzacją zadłużeń w przypadku rozpoczęcia postępowania ze strony wierzycieli.

 

Restrukturyzacja firmy to nie wstyd!

Zaistniała sytuacja rynkowa spowodowała, że firmy na całym świecie mają poważne problemy z obsługą zaciągniętych wcześniej zobowiązań finansowych. W takiej sytuacji nie należy czekać aż sprawa stanie się naprawdę poważna. Trzeba działać natychmiast. Zmiana warunków finansowania jest możliwa, jednak wymaga drobiazgowej analizy sytuacji oraz przygotowania do negocjacji z wierzycielami. Od tego, jak dobrze jesteśmy przygotowani, w dużej mierze zależą nasze szanse na uzyskanie rozwiązania, które zadowoli obie ze stron. W tej sytuacji bezwzględnie przyda się pomoc specjalistów z naszej kancelarii, którzy mają na swoim koncie wiele zrealizowanych procesów restrukturyzacji. Restrukturyzacja przedsiębiorstw Warszawa to usługa kierowana do firm działających w różnych sektorach gospodarki. Powierzenie prac związanych z restrukturyzacją firmy fachowcom znacząco odciąża kadrę kierowniczą oraz właścicieli, którzy nie zawsze dysponują aktualną wiedzą na temat zagadnień restrukturyzacyjnych.