Restrukturyzacja operacyjna

Restrukturyzacja operacyjna (inaczej nazywana restrukturyzacją zakresu działania) posiada najszerszy zakres ze wszystkich rodzajów restrukturyzacji przedsiębiorstw. Najczęściej spowodowana jest chęcią poprawy kondycji firmy, zmianami zachodzącymi na rynku oraz w szeroko pojętej gospodarce, jak również wadliwą strukturą działalności przedsiębiorstwa. Nie brakuje również sytuacji, w których postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone jest z powodu zagrożenia przejęciem przez podmioty konkurencyjne.

W praktyce chodzi o to, aby przyłączyć (jak również nabyć) do firmy tych rodzajów działalności, w której przedsiębiorstwo może zyskać trwałą przewagę konkurencyjną i pozbyć się tych obszarów gdzie osiągnięcie rezultatów lepszych od konkurencji jest zwyczajnie niemożliwe. Najczęściej pierwsze w kolejce do zbycia są te dziedziny działalności firmy, które w zasadzie są tylko dodatkiem do działalności głównej, ponieważ są z nią związane raczej w sposób luźny. Mamy tutaj na myśli zarówno rynki, technologie, jak również techniki, produkty oraz usługi.

 

Restrukturyzacja operacyjna Warszawa

Restrukturyzacja zakresu działania niezwykle często oznacza więc powrót do tak zwanych „korzeni” prowadzonej działalności, czyli tego, w czym firma się specjalizuje i w czym jest najlepsza. W związku z powyższym zasadne jest pozbycie się tych przedsięwzięć, które nie pasują do „rdzenia” przedsiębiorstwa i poszukiwanie tych projektów, które są z nim ściśle powiązane. Takie działanie w konsekwencji ma prowadzić do zbudowania zupełnie nowej konfiguracji działania przedsiębiorstwa, jak również zmiany długofalowych strategii zarządzania firmą.

Wyróżniamy dwa typy restrukturyzacji operacyjnej (podział ten ma bezpośredni związek z dynamiką działania).

  • restrukturyzację skokową podejmowaną w sytuacji, gdy zmiana w konkretnym obszarze działalności firmy dokonuje się z wykorzystaniem pojedynczej transakcji, stosowana najczęściej w przypadku zagrożenia przejęciem,
  • restrukturyzację stopniową polegającą na przeprowadzaniu serii niewielkich działań, drobnych zmian oraz transakcji rozłożonych w czasie, dopiero ich suma ma spowodować znaczące zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Nasza kancelaria prawno-ekonomiczna w Warszawie realizuje zlecenia z zakresu profesjonalnego przeprowadzania restrukturyzacji operacyjnych dla przedsiębiorstw z różnych branż. Naszą specjalnością jest także restrukturyzacja własnościowa Warszawa. W przypadku zainteresowania tego typu współpracą zachęcamy do kontaktu.

 

Cele restrukturyzacji operacyjnej

Powstanie zadłużenia przedsiębiorstwa często prowadzi do ogłoszenia upadłości. Alternatywnym rozwiązaniem jest wdrożenie procesów restrukturyzacyjnych, które chronią przedsiębiorstwa przed widmem likwidacji. W ramach restrukturyzacji zawierany jest układ z wierzycielami oraz ustalane są nowe zasady funkcjonowania firmy w celu poprawy wyników finansowych. Po zakończeniu restrukturyzacji firma nadal funkcjonuje, a działalność przynosić zaczyna satysfakcjonujące zyski, pozwalające na spłatę dotychczasowych i przyszłych zobowiązań finansowych.

Restrukturyzacja operacyjna przeprowadzana jest w celu reorganizacji przedsiębiorstwa i wskazania obszarów, w których niezbędne jest poprawienie efektywności. W ramach naszych usług doradzamy, analizujemy i proponujemy zmiany w obszarze marketingu, zasobów przedsiębiorstwa oraz zarządzania i organizacji.

Restrukturyzacja operacyjna jest sposobem na poprawę sytuacji finansowej firm, które nie mogą sobie poradzić ze złymi wynikami. Restrukturyzacja jest zasadna zawsze wtedy, gdy dotychczasowe środki zawodzą i nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. Naszym klientom oferujemy pełne wsparcie na każdym etapie restrukturyzacji i dążymy do osiągnięcia wzrostu wartości przedsiębiorstw. Dzięki wdrożeniu odpowiednich zmian udało się zapobiec wielu postępowaniom upadłościowym. 

Zgodnie z obowiązującym prawem proces restrukturyzacji może zostać przeprowadzony wobec:

  • Osób fizycznych,
  • Osób prawnych,
  • Jednostek organizacyjnych ze zdolnością prawną.

W tym ostatnim przypadku mowa o spółkach różnego typu. Są to podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą. Restrukturyzacja przeprowadzana jest zawsze, gdy pojawi się obawa o niewypłacalności przedsiębiorstwa, a zatem konieczne jest wykazanie, że stan zobowiązań przerasta zdolności finansowe firmy. Restrukturyzacja jest sposobem ochrony przedsiębiorstw przed postępowaniem egzekucyjnym i ma na celu podtrzymanie ciągłości działalności gospodarczej, choć często w innym niż dotychczas zakresie.

 

Restrukturyzacja zakresu działania przedsiębiorstwa

Wieloletnie doświadczenie, wiedzę i umiejętności wykorzystujemy, by zwiększyć efektywność przedsiębiorstw. Realizowaliśmy projekty restrukturyzacyjne w wielu sektorach. Restrukturyzacja operacyjna, nazywana również restrukturyzacją zakresu działania obejmuje przeprowadzenie audytu i dokonanie analizy poszczególnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Na podstawie badań możemy wskazać te, które przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorstwa, ale wciąż wymagają zmian, a także te, które w żaden sposób nie budują wartości przedsiębiorstwa. Kolejnym etapem jest zaproponowanie inicjatyw restrukturyzacyjnych. Klienci otrzymują plan oraz pełne wsparcie na każdym etapie realizacji. Monitorujemy postępy przedsiębiorstwa, weryfikujemy odchylenia od planu i, jeśli to konieczne, korygujemy plan do sytuacji zmieniającej się na rynku tak, by osiągnąć jak najlepsze efekty. Należą do nich między innymi wzrost sprzedaży, umocnienie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, obniżenie kosztów produkcji.