Restrukturyzacja zadłużenia firm w Warszawie

Podwyższony poziom zadłużenia przedsiębiorstwa może być poważnym zagrożeniem dla prowadzonej działalności. W praktyce wystarczą chwilowe problemy, aby instytucja finansowa zmieniła klasyfikację klienta biznesowego. Nie trzeba dodawać, że taka sytuacja odbija się negatywnie na dalszej współpracy. W takiej sytuacji najlepszym co można zrobić to podjąć negocjacje celem restrukturyzacji zadłużenia na warunkach akceptowalnych przez obie strony. Można również spróbować refinansować dług z pomocą innej instytucji finansowej, jak również pozyskać dodatkowe środki wspierające kapitał obrotowy oraz rozwój firmy. Ten proces może dotyczyć nie tylko przedsiębiorstw. Nierzadkie jest bowiem także restrukturyzowanie zadłużonych gospodarstw rolnych.

Co do zasady oferowane przez naszą firmę usługi restrukturyzacyjne mają za zadanie uchronić naszych klientów przed ewentualną niewypłacalnością lub upadłością. Działamy w zakresie przepisów nowego prawa restrukturyzacyjnego.

Restrukturyzacja zadłużonych gospodarstw i przedsiębiorstw

W obecnej sytuacji coraz więcej firm ma problemy z bieżącą obsługą posiadanych zadłużeń. W tej sytuacji należy zwrócić się do instytucji finansowej o zmianę części lub całości warunków finansowania zobowiązania. Takie działanie ma na celu usunięcie bieżących problemów związanych z płynnością finansową firmy za pomocą nowego sposobu spłaty zadłużenia dopasowanego do aktualnych okoliczności i możliwości dłużnika.

Restrukturyzacja zadłużenia to proces, który może trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. W praktyce dużo zależy od ilości instytucji finansowych zaangażowanych w działania oraz bieżącej sytuacji finansowej zadłużonej firmy. Aby maksymalnie skrócić ten czas, warto skorzystać ze wsparcia oferowanego przez doradców restrukturyzacyjnych z naszej kancelarii w Warszawie. Mają oni zarówno rozległe doświadczenie w przeprowadzaniu klientów przez proces restrukturyzacji zadłużenia, jak i odpowiednie narzędzia i wiedzę fachową o procedurach stosowanych przez banki. Stanowi to nieocenioną pomoc, szczególnie gdy sytuacja przedsiębiorstwa jest trudna, co dodatkowo powoduje stres właściciela i zaburza klarowny obraz planowanego przedsięwzięcia.

Warto również wiedzieć, ze zgodnie z nowym prawem restrukturyzacyjnym proces restrukturyzacji firm może odbywać się zarówno na drodze negocjacji z wierzycielami, jak również z wykorzystaniem instytucji sądu, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Jak przebiega proces restrukturyzacji zadłużenia?

Proces restrukturyzacji zadłużenia gospodarstw i firm każdorazowo rozpoczynamy od analizy sytuacji wyjściowej naszego klienta. Na podstawie sprawozdań finansowych oraz pogłębionej analizy prawnej próbujemy dociec, skąd wzięły się problemy przedsiębiorstwa ze spłatą posiadanych zobowiązań? W kolejnym kroku przy współpracy z klientem przygotowujemy komplet narzędzi, które mają za zadanie wspierać planowane działania restrukturyzacyjne. Tworzymy więc rzetelny i realny biznesplan. Przygotowujemy również model finansowy oraz krótkookresową prognozę płynności.

Następnie przystępujemy do określenia pożądanej sytuacji finansowej, która uwzględnia zarówno sytuację obecną, dopasowanie przepływu pieniędzy, jak również ryzyko związane z prowadzoną działalnością biznesową. Po zakończeniu tych prac można przystąpić do negocjacji z instytucjami finansowymi, w których zadłużona jest firma. Omawiane są zarówno koszty finansowania, jak i wysokość ewentualnych zabezpieczeń oraz harmonogram spłaty. Proces restrukturyzacji kończy sporządzenie i podpisanie stosownych aneksów do umów kredytowych oraz innych dokumentów niezbędnych do finalizacji przedsięwzięcia.