Restrukturyzacja finansowa

Restrukturyzacja finansowa to proces, który przeprowadzany jest w celu poprawienia kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Konieczność wdrożenia zmian w tym sektorze następuje, gdy przedsiębiorstwo posiada zbyt liczne i zbyt wysokie zadłużenia, które stanowią zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej i ciągłości działania biznesu. Jako doradcy restrukturyzacyjni przeprowadzamy analizy i znajdujemy rozwiązania, a także reprezentujemy klientów przed wierzycielami i organami egzekucyjnymi.

Przesłanką do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji finansowej jest utrata zdolności do uregulowania zobowiązań oraz występowanie zadłużenia starszego niż 3 miesiące. Przeprowadzamy restrukturyzację finansową w Warszawie wobec przedsiębiorstw, których zadłużenie przekracza wysokość majątku przez okres dłuższy niż 2 lata. Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości i wdrożenie działań, które pozwolą na kontynuowanie działalności, często w zmienionym zakresie.

 

Restrukturyzacja finansowa Warszawa

Restrukturyzacja finansowa jest procedurą wieloetapową, a działania wdrażane są na podstawie szczegółowej analizy sytuacji finansowej. Weryfikowane są sprawozdania finansowe oraz aktualna struktura zadłużenia w celu określenia przyczyn problemów ze spłatą. Dokonywana jest także analiza prawna. Następnym krokiem jest opracowanie biznesplanu i określenie struktury przedsiębiorstwa. Często niezbędna jest zmiana systemu zarządzania – restrukturyzacja własnościowa Warszawa to jeden z obszarów naszej działalności.

W ramach restrukturyzacji finansowej opracowujemy harmonogram spłat rat z uwzględnieniem kosztów finansowania oraz przygotowujemy dokumentację kredytową niezbędną do podpisania umowy zgodnej z poczynionymi z bankiem ustaleniami. Ostatnim etapem restrukturyzacji jest zawarcie aneksu do umowy kredytowej lub podpisanie układu z wierzycielami. W ramach restrukturyzacji finansowej opracowywana jest struktura, która pozwala zachować płynność finansową i zapewnić wierzycieli o spłacie długu.

 

Restrukturyzacja zadłużenia — korzystne zmiany w obszarze finansów firmy

Prowadzone przez nas działania w ramach restrukturyzacji finansowej zmierzają do umocnienia pozycji firmy na rynku, ustabilizowania jej funkcjonowania i uchronienia przed niewypłacalnością. Proces restrukturyzacji finansowej rozpoczynamy od analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, podczas której identyfikujemy przyczyny problemów finansowych. Następnie przygotowujemy plan restrukturyzacyjny i narzędzia wspierające postępowanie restrukturyzacyjne.

Nasze usługi obejmują również reprezentowanie klientów przed wierzycielami. Głównym celem działań jest uzyskanie zmian w aktualnych zasadach finansowania na takie, które będą optymalne dla struktury finansowej przedsiębiorstwa. Przygotowujemy również dokumentację niezbędną podczas mediacji i negocjacji, w tym aneksy do umów kredytowych czy umowy poręczenia.