Ochrona prawna majątku

ochrona_majatku

Ochrona prawna majątku obejmuje zabezpieczenie nie tylko rzeczy materialnych, ale i wartości niematerialnych, tj. know-how, technologii komputerowych, wzorów przemysłowych i innych. Już na etapie powstawania firmy warto pomyśleć o właściwej ochronie mienia. Warto zaznaczyć, że na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, rodzaj zabezpieczenia będzie inny. Zajmujemy się doradztwem w zakresie dywersyfikacji ryzyka pod kątem ochrony prawnej majątku. Niekiedy wymaga ona reorganizacji działalności, ale to umożliwia uniknięcie ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Opracujemy skuteczną ochronę majątku przed wierzycielami i komornikami. Na bieżąco analizujemy wyniki finansowe przedsiębiorstwa, dzięki czemu możemy szybko reagować na niesprzyjające okoliczności. Pomagamy zachować składniki mienia podczas postępowania egzekucyjnego, co jest możliwe pod warunkiem wdrożenia określonych działań. Zapewniamy także pomoc przy ochronie mienia prywatnego przed egzekucją związaną z prowadzoną działalnością.

 

Znaczenie prawnej ochrony majątku

Majątek przedsiębiorstwa stanowi gwarancję wypłacalności i spieniężany jest w celu pokrycia zadłużenia. Ryzyka nie da się uniknąć, a konsekwencji podejmowanych decyzji nie zawsze da się przewidzieć. Ochrona prawna majątku Warszawa to jeden z obszarów naszej działalności – świadczymy pomoc prawną i zapewniamy doradztwo oraz pomagamy chronić majątek klienta przed egzekucją.

Ochrona prawna majątku nie polega na zatajaniu składników majątku, ale na podjęciu działań zmierzających do uregulowania zobowiązań. Wykonujemy audyt przedsiębiorstw Warszawa i na podstawie dokładnej analizy finansowej opracowujemy strategię działania. Sprawujemy kompleksową opiekę prawną aż do momentu zakończenia postępowania egzekucyjnego. Ochrona majątku przed dłużnikami jest efektywnym narzędziem pozwalającym na spłatę wierzytelności i uwolnienie się od długów.

 

Dopasowane formy ochrony majątku

Jedną z najkorzystniejszych form ochrony majątku jest działanie asekuracyjne w przypadku pojawienia się pierwszych problemów z płynnością finansową w przedsiębiorstwie. To dlatego naszą główną działalnością jest restrukturyzacja przedsiębiorstw. Zajmujemy się prowadzeniem restrukturyzacji operacyjnej, finansowej i własnościowej. Oferujemy wsparcie na każdym etapie postępowania i przygotowujemy plan restrukturyzacji poparty rzetelną analizą sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Z uwagi na to, że na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa i dla różnych jego podmiotów metody zabezpieczenia mienia będą inne, naszym zadaniem jest znalezienie rozwiązań, które będą satysfakcjonujące dla przedsiębiorcy i korzystne dla firmy, którą prowadzi. Dodatkowo ochrona majątku może wymagać dokonania prawnej reorganizacji przedsiębiorstwa, którą poprowadzimy lub którą będziemy nadzorować od strony prawnej.

 

Wyższy stopień zabezpieczenia majątku

Świadczymy doradztwo w zakresie strzeżenia majątku, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie w znajdowaniu rozwiązań dla naszych klientów. Dzięki temu możemy zaoferować metody dostępne zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym. Jednym ze sposobów skutecznego zabezpieczenia majątku jest prowadzenie działalności, zapewniając zagraniczną jurysdykcję. Umowa trust wiąże się z tym, że donator, czyli osoba przekazująca swój majątek na wybrany cel powierza zarządzanie firmą zagranicznemu powiernikowi. Dzięki tej umowie windykacja wierzytelności przez polskie organy egzekucyjne nie jest możliwa. Zapraszamy na konsultacje, na których udzielimy szczegółowych informacji na temat ochrony prawnej majątku, a także pomożemy wybrać i wdrożyć taką, która będzie odpowiednia dla profilu działalności i etapu jej rozwoju.