Blog

W czym może pomóc doradca restrukturyzacyjny?

Doradca restrukturyzacyjny to kluczowa postać, która może pomóc przedsiębiorcom w trudnych sytuacjach finansowych. W obliczu zagrożenia upadłością czy problemów z płynnością finansową doradca restrukturyzacyjny może zaproponować rozwiązania, które pozwolą na odbudowę firmy i jej dalszy rozwój. 

Czytaj więcej

Jakie koszty należy ponieść w przypadku audytów przedsiębiorstwa?

Audyt przedsiębiorstwa to proces, który pozwala na ocenę funkcjonowania firmy pod względem finansowym, operacyjnym i technologicznym. W Polsce audyt jest obowiązkowy dla niektórych firm, zwłaszcza tych, które są notowane na giełdzie lub mają dużą skalę działalności. Warto jednak zastanowić się nad przeprowadzeniem audytu także w przypadku mniejszych przedsiębiorstw, gdyż może on pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy i zwiększenia efektywności biznesowej.

Czytaj więcej

Na czym polega restrukturyzacja operacyjna?

Restrukturyzacja operacyjna to proces, który ma na celu usprawnienie funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie zmian w jego strukturze organizacyjnej, procesach biznesowych czy wykorzystywaniu zasobów. Głównym celem restrukturyzacji jest poprawa efektywności, konkurencyjności i rentowności firmy, a tym samym zwiększenie wartości dla akcjonariuszy i innych interesariuszy. 

Czytaj więcej

Czy państwo może pomóc w restrukturyzacji firmy?

Przedsiębiorcy w Polsce zmagają się z różnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu, a jednym z nich jest potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji. Ta praktyka obejmuje zmiany organizacyjne, finansowe i prawne, które mają na celu przywrócenie zdrowia finansowego firmy. Właściciele firm zastanawiają się często, czy państwo może im pomóc w tym procesie, a odpowiedź na to pytanie brzmi tak — państwo ma szereg instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.

Czytaj więcej

Audyt przedsiębiorstwa - w jakim celu się go wykonuje?

Audyt pozwala na dokładne prześwietlenie struktur organizacyjnych, finansowych oraz prawnych przedsiębiorstwa, co z kolei daje gwarancję lepszego zrozumienia jego działalności, identyfikacji istniejących problemów i możliwości ich rozwiązania.

Czytaj więcej

Czy możliwe jest przeprowadzenie audytu zdalnie?

Zdalne audyty stanowią odpowiedź na zmieniające się warunki pracy, które związane są z rozwojem technologii informatycznych. Wykorzystanie różnych narzędzi do komunikacji oraz analizy danych pozwala na optymalizację procesu audytowego, a tym samym na osiągnięcie lepszych wyników w krótszym czasie.

Czytaj więcej

Jak przygotować firmę do wejścia na giełdę?

Zanim podjęta zostanie decyzja o wejściu na giełdę, warto dokładnie zbadać stan firmy oraz jej potencjał. Istotne jest sprawdzenie perspektyw rozwoju, rentowności, stabilności finansowej oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku. Dodatkowo ważne jest zapewnienie przez zarząd pełnej transparentności w działaniach oraz zrozumienia zasad funkcjonowania giełdy. Ten etap pozwala zorientować się, czy firma ma szansę osiągnąć sukces na giełdzie i pozyskać inwestorów.

Czytaj więcej

Czy syndyk może sprzedać cały majątek?

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest już w stanie spłacać swoich zobowiązań, często korzysta z instytucji prawnej, jaką jest upadłość. W Polsce istnieje kilka rodzajów postępowań upadłościowych, a jednym z głównych uczestników takiego procesu jest syndyk. Jego zadaniem jest zarządzanie majątkiem dłużnika oraz przeprowadzenie postępowania zmierzającego do wykorzystania tego majątku na poczet spłaty wierzycieli. W związku z tym często pojawia się pytanie, czy syndyk ma prawo sprzedać cały majątek przedsiębiorstwa będącego w stanie upadłości.

Czytaj więcej