Blog

rachunkowość w firmie

Nowe zasady rachunkowości w firmie. Od czego zacząć?

Generowanie strat  w przedsiębiorstwie, jak i nieprzewidziane wydarzenia związane z utratą kontrahentów czy zaciąganiem dużych zobowiązań mogą doprowadzić do tego, że do wykrycia problemów i poprawy płynności finansowej potrzebna będzie restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Działania najlepiej podjąć już wtedy, gdy problemy z płynnością staną się zauważalne. Jaki wpływ ma restrukturyzacja na rachunkowość  w firmie?

Czytaj więcej

grupa ludzi

Na czym polega restrukturyzacja operacyjna?

Restrukturyzacja operacyjna zwana także restrukturyzacją zakresu działania przeprowadzana jest w celu poprawy kondycji firmy, usunięcia wadliwej struktury działalności, a także ze względu na zagrożenia związane z przejęciem przez podmioty konkurencyjne. Bardzo często jej założeniem jest powrót do pierwotnego stanu firmy, a więc usunięcie przedsięwzięć, które nie są powiązane z pierwotną działalnością.

Czytaj więcej

finanse

Restrukturyzacja finansowa a zmiany w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa

Płynność finansowa firmy może być zachwiana przez różne czynniki zewnętrzne. W ostatnim czasie mnóstwo przedsiębiorców miało problemy przez sytuacje wywołane pandemią. Jednostki gospodarcze, które nie są  w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych, muszą przeprowadzić restrukturyzację finansową. Jakie wprowadza ona zmiany w strukturze kapitałowej?

Czytaj więcej

wniosek

Co powinien zawierać wniosek restrukturyzacyjny?

Restrukturyzacja to transformacja, gwałtowna zmiana struktury jakiegoś przedsiębiorstwa, organizacji, gospodarstwa rolnego albo nawet gospodarki całego kraju. Zmiany te mogą dotyczyć aktywów, pasywów albo organizacji danej jednostki. Działania takie mają na celu wzrost wartości przedsiębiorstwa lub organizacji, w wielu przypadkach mogą być skutecznym programem naprawczym, dzięki któremu przeprowadzający restrukturyzację podmiot gospodarczy może zoptymalizować swoją działalność, znacznie poprawić jej wydajność, ustabilizować ją oraz uzyskać lepsze wyniki finansowe.

Czytaj więcej

spotkanie biznesowe

Jak wygląda postępowanie o zatwierdzenie układu?

Postępowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z czterech postępowań restrukturyzacyjnych. W jaki sposób przebiega, jakie działania musi wykonać w jego ramach dłużnik i jakie są jego wady oraz zalety?

Czytaj więcej

Restrukturyzacja firmy

Różnice między restrukturyzacją podmiotową i przedmiotową

Restrukturyzacja firmy jest potrzebna przedsiębiorstwu niezależnie od branży. Niekiedy, niezbędna jest również gospodarstwu rolnemu. Jest bardzo jednym z elementów programu naprawczego dla danego podmiotu gospodarczego i rolniczego. Restrukturyzacja to proces przeprowadzany w sferze kapitałowej i organizacyjnej. We współczesnej gospodarce proces naprawczy, jest konieczny dla dalszego funkcjonowania danego przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

regulacje

Co nowego? Zmiany przepisów związanych z restrukturyzacją

Restrukturyzacja firmy jest sposobem na to, aby uchronić się przed ogłoszeniem upadłości. Proces ten wiąże się z radykalnymi zmianami w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego dokładna specyfika jest jednak ściśle uzależniona od tego, jaki charakter ma dana firma. Inaczej restrukturyzacja będzie przebiegała w branży gastronomicznej, a inaczej w branży kreatywnej. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa postępowanie to może się wiązać ze zmianą siedziby, ze zmniejszeniem liczby pracowników lub z ogólnym cięciem kosztów. Wszystkie te działania mają na celu nie dopuścić do upadłości i pomóc przetrwać firmie trudny okres.

Czytaj więcej

Umowy między dłużnikiem a wierzycielem

Kiedy restrukturyzacja dłużnika może godzić w interesy jego wierzyciela?

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces, dzięki któremu przedsiębiorstwo ma szansę uniknąć upadłości. Jako że zła sytuacja finansowa zagraża firmie szczególnie wtedy, kiedy ma ona znaczne długi, istotną częścią restrukturyzacji jest porozumienie się z wierzycielami. Przedsiębiorstwo może mieć bowiem perspektywę na dalsze funkcjonowanie jedynie wtedy, jeżeli upora się z obciążającymi je zaległościami finansowymi.

Czytaj więcej