Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza wstrzymanie działań egzekucyjnych i pomaga uchronić majątek przedsiębiorstwa przed wierzycielami. Celem postępowania jest zawarcie układu oraz spłata zobowiązań wedle ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu. Zasadniczo restrukturyzacja jest działaniem, które ma uchronić firmę przed widem likwidacji.

Nasza kancelaria przeprowadza następujące postępowania restrukturyzacyjne:

  • Operacyjne – restrukturyzacja operacyjna dotyczy zmian w sposobie działania firmy, głównie w zakresie zasobów, marketingu i produktów.
  • Własnościowe – polegają na wprowadzeniu zmian w strukturze zarządzania firmy, często wiążą się z fuzjami, przekształceniem spółek lub podziałem.
  • Finansowe – jest to dokładna analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa zwieńczona spisaniem listy wierzycieli, majątku dłużnika oraz kwot zadłużenia. W wyniku postępowania tworzony jest harmonogram spłat.

Zasady przeprowadzania postępowań restrukturyzacyjnych zostały opisane w Prawie restrukturyzacyjnym.

Jakie postępowania restrukturyzacyjne można wdrożyć?

W zależności od sytuacji dłużnika można wdrożyć jedną z 4 ścieżek postępowania:

  • Postępowanie o zatwierdzenie układu – ogranicza się jedynie do zawarcia układu na podstawie głosowania. Dłużnika zachowuje prawo do zarządzania majątkiem.
  • Przyspieszone postępowanie układowe – umożliwia zawarcie układu w trybie przyspieszonym. Dopuszczalne jest, gdy suma wierzytelności spornych nie przekracza 15% ogólnych wierzytelności. Sąd wybiera nadzorcę, który kontroluje działania dłużnika.
  • Postępowanie układowe – wdrażane jest wówczas, gdy suma zaległości spornych przekracza pułap 15% wszystkich wierzytelności.
  • Postępowanie sanacyjne – majątek dłużnika staje się masa sanacyjną kontrolowaną przez zarządcę. Dłużnik traci prawo do zarządzania przedsiębiorstwem.

Każde postępowanie zwieńczone jest zawarciem układu z wierzycielami.