Czas na restrukturyzację - jak wyczuć, że to ten moment?

Celem każdego przedsiębiorstwa jest zwiększanie kapitału i rozwój. Kiedy przychody przewyższają koszty, można mówić o dobrze prosperującej firmie. Sytuację zagrożenia można stwierdzić, gdy poziom przychodów i kosztów jest taki sam. Natomiast w przypadku, gdy koszty zaczynają przeważać w owym zestawieniu, kondycja firmy jest określana jako zła i wymaga ona podjęcia konkretnych kroków. Jednym z rozwiązań jest wdrożenie procedury restrukturyzacji, która jest ostatnią deską ratunku przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.

Czym jest i na czym polega restrukturyzacja?

Restrukturyzacja jest procesem prawno-finansowym, przeznaczonym dla firm notujących negatywne wyniki finansowe, które pojawiają się od dłuższego czasu. Głównym celem restrukturyzacji jest uchronienie przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością i ogłoszeniem upadłości. Niewypłacalność przedsiębiorstwa została zdefiniowana w prawie upadłościowym i mówi o tym, że stan niewypłacalności można stwierdzić, gdy dłużnik nie jest w stanie regulować swoich zobowiązań pieniężnych. Stan ten musi się utrzymywać co najmniej przez trzy miesiące dla zwykłych przedsiębiorstw oraz dwadzieścia cztery miesiące w przypadku osób prawnych, oraz jednostek organizacyjnych mających jedynie zdolność prawną. W zależności od stanu zadłużenia oraz wielkości przedsiębiorstwa zastosować można różne rodzaje restrukturyzacji:

  • restrukturyzacja naprawcza,
  • rozwojowa,
  • finansowa,
  • własnościowa,
  • operacyjna,
  • dostosowawcza,
  • antycypacyjna.

Kiedy złożyć wniosek o restrukturyzację przedsiębiorstwa?

Najważniejsze jest, aby rozpocząć proces restrukturyzacji w odpowiednim momencie. Zbyt późne działanie najczęściej kończy się ogłoszeniem upadłości, natomiast zbyt wczesne podjęcie decyzji będzie generować niepotrzebne koszty. Istotne jest, aby regularnie monitorować wyniki finansowe przedsiębiorstwa, co pozwoli na szybkie zdiagnozowanie problemu i odpowiednią reakcję. Mimo tego, że restrukturyzacja jest bardzo trudnym etapem w „życiu” przedsiębiorstwa, które napotyka możliwość utraty decyzyjności, nie warto zwlekać i uciekać przed nieuniknionym. Im szybciej podejmie się odpowiednie kroki, tym większa szansa powodzenia procesu.