Kiedy mamy do czynienia z restrukturyzacją w skali makro, a kiedy mikro?

Restrukturyzacja nazywa się proces polegający na wprowadzeniu gruntownych zmian w sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Modyfikacja istniejących procedur, struktur wewnętrznych organizacji, pozwala wyprowadzić ją z sytuacji, którą cechuje dynamiczny spadek rentowności firmy. Ciągłe zmiany gospodarcze wymuszają na przedsiębiorcach odpowiednią reakcję na pojawiające się nowinki, a także poszukiwanie rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój.

Na czym polega makro i mikro restrukturyzacja?

Restrukturyzacja firmy, nazywana również mikro restrukturyzacją, jest sposobem na poprawę sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Może dotyczyć finansów, kadrowości, a także spraw związanych z procesem produkcji, marketingiem lub logistyką. Najczęściej jest ona reakcją na zmiany zachodzące w otoczeniu firmy i jej spadającą konkurencyjność. Restrukturyzacja biznesu to sposób na zapewnienie jego rentowności i uniknięcie upadłości przedsiębiorstwa. Proces tego rodzaju zazwyczaj przeprowadzany jest przez doświadczonych doradców finansowych. Restrukturyzacja w skali makro oznacza działania związane z wprowadzeniem w życie zmian, które zachodzą w gospodarce narodowej. Pojawia się aktywna działalność państwa, której głównym celem jest poprawienie wyników ekonomicznych.

Najważniejsze założenia restrukturyzacji

Istnieje szereg czynności realizowanych poprzez doradców finansowych przeprowadzających restrukturyzację firmy. Pierwszym etapem jest przeprowadzenie badania i sformułowanie analiz wyjaśniających przyczynę niepowodzenia. Następnie przygotowana zostaje rekomendacja działania i określenie najważniejszych celów, np. rozwój eksportu, udoskonalenie procesu produkcji, ulepszenie łańcucha dostaw. Ostatni krok to wprowadzenie zmian w życie i monitorowanie postępów.