Program optymalizacji kosztowej jako niezbędny element procesu restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest procesem wprowadzającym zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia jego wartości rynkowej. Najczęściej przeprowadzana jest w przypadku odnotowania znacznego pogorszenia kondycji firmy, zmniejszonych obrotów lub problemów kadrowych. W tym artykule dowiecie się Państwo, dlaczego optymalizacja kosztów stanowi jeden z ważniejszych elementów procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Na czym polega program optymalizacji kosztów?

Optymalizacja kosztów jest procesem zajmującym się regulowaniem elastyczności wydatków, co oznacza, że mogą być one zarówno obniżane, jak i zwiększane – w zależności od tego, w jakim stanie finansowym znajduje się dane przedsiębiorstwo. Pojęcie te bardzo często jest mylone z redukcją kosztów, która jest jednym z elementów optymalizacji i polega tylko i wyłącznie na obniżaniu wydatków. Główne elementy, z których składa się na program optymalizacji kosztów to:

  • analiza kosztów związanych z głównymi procesami funkcjonowania przedsiębiorstwa, czyli takich, które mają największy wpływ na produkcję czy świadczone usługi,
  • weryfikacja kosztów wynikających z podstawowego funkcjonowania firmy (administracyjne, księgowość, kadry, energia, telekomunikacja, marketing),
  • optymalizacja kluczowych procesów – polega na zwiększeniu efektywności poprzez reorganizację struktury organizacyjnej oraz modelu decyzyjności,
  • optymalizacja procesów wspierających – są to procesy niezbędne z punktu widzenia działania firmy, jednak nie odnoszą się bezpośrednio do wytwarzania dóbr lub usług (zakupy, sprzedaż, kontroling, kadry, płace, IT, BHP, księgowość, obsługa prawna),
  • optymalizacja kosztów związanych z zatrudnieniem – polega na zmniejszaniu lub zwiększaniu poziomu zatrudnienia, ponowna weryfikacja kompetencji pracowników oraz dostosowanie stanowisk do ich predyspozycji,
  • nowe narzędzia finansowe – restrukturyzacja zadłużenia, analiza rynku pod kątem nowych form finansowania, korzystanie z przysługujących ulg oraz zwolnień z podatku.

Zalety optymalizacji kosztowej w procesie restrukturyzacji

Niewątpliwie jedną z największych korzyści wdrożenia programu optymalizacji kosztowej jest wiedza na temat kosztów w przedsiębiorstwie. Pozwala to na zwiększenie wydajności organizacji, poprzez dostosowanie poziomu kosztów do uzyskiwania możliwie najwyższych wyników produkcyjnych. Należy pamiętać o tym, że optymalizacja to proces ciągły. Oznacza to, że kontrola kosztów nie kończy się w momencie zażegnania kryzysu, ale powinna być prowadzona regularnie, co pozwoli na szybsze podejmowanie działań naprawczych.