Blog

szef daje pracownikowi do podpisania wypowiedzenie

Rodzaje postępowania restrukturyzacyjnego

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza wstrzymanie działań egzekucyjnych i pomaga uchronić majątek przedsiębiorstwa przed wierzycielami. Celem postępowania jest zawarcie układu oraz spłata zobowiązań wedle ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu. Zasadniczo restrukturyzacja jest działaniem, które ma uchronić firmę przed widem likwidacji.

Czytaj więcej

Dokument z tytułowym postępowaniem upadłościowym

Różnice między postępowaniem układowym przyspieszonym i zwykłym

Celem procesu restrukturyzacji jest zapobiegnięcie konieczności ogłoszenia przez firmę upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami, rozpoczęcie nowych projektów oraz modyfikację sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa. Proces polega na podejmowaniu działań służących zwiększeniu efektywności, optymalizacji wykorzystania zasobów, a w efekcie poprawa pozycji rynkowej firmy. W momencie, gdy pojawia się konieczność przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa, podstawowym zadaniem dłużnika jest wybór odpowiedniego postępowania.

Czytaj więcej

biznesmen patrzący w wykres

Kiedy mamy do czynienia z restrukturyzacją w skali makro, a kiedy mikro?

Restrukturyzacja nazywa się proces polegający na wprowadzeniu gruntownych zmian w sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa. Modyfikacja istniejących procedur, struktur wewnętrznych organizacji, pozwala wyprowadzić ją z sytuacji, którą cechuje dynamiczny spadek rentowności firmy. Ciągłe zmiany gospodarcze wymuszają na przedsiębiorcach odpowiednią reakcję na pojawiające się nowinki, a także poszukiwanie rozwiązań umożliwiających dalszy rozwój.

Czytaj więcej

dwie kobiety rozmawiają o pracy

Sztuka przewidywania czyli kilka słów o restrukturyzacji antycypacyjnej

Zdarzają się sytuacje, które utrudniają przedsiębiorcom odnalezienie się w otaczającej ich rzeczywistości. Z pomocą przychodzi proces restrukturyzacji – polega on na przeprowadzeniu dogłębnej analizy sposobu funkcjonowania organizacji, a następnie określeniu sposobów na naprawę zastanego stanu rzeczy. Wiele osób decyduje się na takie kroki, aby uniknąć postępowania upadłościowego i uchronić działalność przed zamknięciem. Działania poprawiające wydajność i sprawność firmy to szansa na lepsze jutro. Zmiany mogą obejmować zarówno aktywa przedsiębiorstwa, jak i jego strukturę, czy też sposób zarządzania.

Czytaj więcej

kobieta z pudłem spakowanych rzeczy

Wpływ restrukturyzacji na czynności komornicze

Słaba kondycja przedsiębiorstwa zmusza do podjęcia kroków, które pozwolą uchronić firmę przed niewypłacalnością i zamknięciem. Jednym z rozwiązań jest restrukturyzacja – polega ona na przekształceniu struktur dotyczących aktywów, pasywów oraz samej organizacji. Bardzo często wymaga ona gruntownych zmian, co ma istotny wpływ na dotychczasowe działanie przedsiębiorstwa. Celem prawidłowo zaplanowanej restrukturyzacji jest zwiększenie efektywności, optymalizacja kosztów produkcji oraz wykorzystywania zasobów, co poprawia pozycję firmy i zwiększa jej wartość rynkową.

Czytaj więcej

spotkanie ludzi biznesu

Restrukturyzacja dźwignią rozwoju? To możliwe!

Kryzys gospodarczy to bardzo trudny okres dla większości przedsiębiorstw. Pojawiają się problemy z płynnością finansową, pozyskiwaniem nowych zleceń oraz uregulowaniem płatności w określonym terminie. To czy firma przetrwa ten czas, zależeć będzie w głównej mierze od podejmowanych działań mających na celu reanimację kondycji przedsiębiorstwa. Coraz częstszym rozwiązaniem umożliwiającym osiąganie lepszych wyników jest restrukturyzacja. Na czym polega wsparcie procesu w rozwoju firmy?

Czytaj więcej

Czas na restrukturyzację - jak wyczuć, że to ten moment?

Celem każdego przedsiębiorstwa jest zwiększanie kapitału i rozwój. Kiedy przychody przewyższają koszty, można mówić o dobrze prosperującej firmie. Sytuację zagrożenia można stwierdzić, gdy poziom przychodów i kosztów jest taki sam. Natomiast w przypadku, gdy koszty zaczynają przeważać w owym zestawieniu, kondycja firmy jest określana jako zła i wymaga ona podjęcia konkretnych kroków. Jednym z rozwiązań jest wdrożenie procedury restrukturyzacji, która jest ostatnią deską ratunku przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej

kobieta i mężczyzna podczas spotkania w biurze

Program optymalizacji kosztowej jako niezbędny element procesu restrukturyzacji

Restrukturyzacja jest procesem wprowadzającym zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa, w celu zwiększenia jego wartości rynkowej. Najczęściej przeprowadzana jest w przypadku odnotowania znacznego pogorszenia kondycji firmy, zmniejszonych obrotów lub problemów kadrowych. W tym artykule dowiecie się Państwo, dlaczego optymalizacja kosztów stanowi jeden z ważniejszych elementów procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa.

Czytaj więcej