Blog

Na czym polega upadłość układowa?

Upadłość układowa jest sposobem na najkorzystniejsze rozwiązanie problemów spółki, która ze względu na kłopoty finansowe zmuszona była do sprzedaży większości ze swojego majątku. Problemy finansowe spółki i niewypłacalność pociągają do odpowiedzialności zarządców spółki, ponieważ zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie spółek handlowych to właśnie oni powoływani są do odpowiadania za tego rodzaju zobowiązania.

Czytaj więcej

Jakie postępowania określamy mianem sanacyjnych?

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. W jego trakcie podejmuje się faktyczne i prawne czynności, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą. Jeżeli proces sanacyjny przebiegnie pomyślnie, można mówić o uzdrowieniu. W ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o prawie sanacyjnym określono, że głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, a także sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji zadłużenia. Dzieje się to na drodze zawarcia układów z wierzycielami. Poprzez postępowanie sanacyjne przeprowadza się działania pomagające dłużnikowi, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Czytaj więcej

Co wpływa na skuteczność postępowania restrukturyzacyjnego?

Ze względu na obecny stan gospodarki krajowej, a także światowej wiele z przedsiębiorstw popadło w kłopoty. Zmiany doprowadziły do problemu ze spłatą zadłużeń różnego rodzaju, a w konsekwencji do wiszącego nad firmą widma bankructwa. Postępowanie restrukturyzacyjne jest działaniem, dzięki któremu możliwe jest uniknięcie ogłoszenia upadłości. Dzieje się to za pomocą umów, zawieranych z wierzycielami, wobec których dane przedsiębiorstwo ma jakiekolwiek zobowiązania. Postępowania restrukturyzacyjne powinny być przeprowadzane zgodnie z planem stworzonym przez specjalistów.

Czytaj więcej

7 cech dobrego planu restrukturyzacyjnego

Postępowania restrukturyzacyjne mają na celu ochronę przedsiębiorstwa przed upadłością, pozwalając na odzyskanie zdolności normalnego funkcjonowania na rynku, a także zabezpieczenie interesów wierzycieli, umożliwiając im uzyskanie swych należności w większej części, niż byłoby to możliwe w ramach postępowania upadłościowego. Obligatoryjnym elementem restrukturyzacji jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego. W Warszawie, rozwiązaniem może być zwrócenie się w tej sprawie do Kancelarii Ekonomiczno-Prawnej, która specjalizuje się w tego rodzaju działaniach.

Czytaj więcej

Kiedy restrukturyzacja może zostać zakwestionowana?

Udane procesy restrukturyzacyjne mogą być szansą dla dłużnika, który w ich wyniku nierzadko zyskuje szansę kontynuowania swej działalności, a także dla wierzycieli, którym oferują sposobność odzyskania większości należnych im środków. Zdarza się, że cele te nie zostają osiągnięte. Istnieją jednak niezawodne sposoby na uniknięcie niepowodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W Warszawie najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z usług Kancelarii Prawno-Ekonomicznej Doradca, która ułatwi zawarcie układu. Przekonajmy się, dlaczego mogą się pojawić problemy z pomyślnym zakończeniem całego postępowania.

Czytaj więcej

Jak wygląda audyt restrukturyzacyjny?

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania swoich działań do zmieniających się realiów gospodarczych. Zachodzące w otoczeniu firmy procesy mogą jednak być na tyle dynamiczne, że nie zawsze da się je w porę rozpoznać oraz przewidzieć ich skutki. Może to doprowadzić do pogorszenia się konkurencyjności firmy, a w efekcie utraty klientów, a nawet zagrożenia upadłością. W sytuacjach, gdy pojawiają się kłopoty z bieżącą działalnością lub utrzymujące się trendy wskazują na możliwość utraty płynności, dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie audytu restrukturyzacyjnego. Przekonajmy się, na czym może on polegać i do jakich rezultatów doprowadzić.

Czytaj więcej

Budżetowanie w warunkach restrukturyzacji. Co warto wiedzieć?

Warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo ulegają ciągłym zmianom. Doprowadza to często do sytuacji, w których spada efektywność, zagrażając pozycji rynkowej, płynności, a nawet przetrwaniu firmy. Sposobem na tego rodzaju kłopoty jest możliwie szybkie dostosowanie się do okoliczności i takie przekształcenie biznesu, by stał się on znowu dochodowy i zyskał nowe perspektywy rozwoju. Restrukturyzacja firm musi jednak być prowadzona przez doświadczonych menadżerów i doradców. Przekonajmy się, jakie znaczenie ma dla całego procesu właściwe budżetowanie.

Czytaj więcej

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego. Na co zwróć uwagę?

Czy wiesz, czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny? To stosunkowo nowy zawód regulowany, który powstał na mocy ustawy z 2016 roku, dlatego większość ludzi ma problemy z jego trafną identyfikacją. W dzisiejszym wpisie przybliżymy Ci zakres jego obowiązków, podpowiemy, kiedy warto skorzystać z jego pomocy i czym kierować się, wybierając odpowiedniego specjalistę!

Czytaj więcej