Jakie prewencyjne działania w kwestii ochrony majątku możemy zastosować w firmie?

Prowadzenie biznesu wiąże się z podejmowaniem decyzji, niejednokrotnie obarczonych sporym ryzykiem. Ochrona majątku jest narzędziem, które może uchronić przedsiębiorstwo przed konsekwencjami złych decyzji oraz utratą płynności finansowej. Niejednokrotnie konieczna jest ingerencja w strukturę firmy lub reorganizacja przedsiębiorstwa oraz segmentacja obszarów działalności w celu oddzielenia działań związanych z największym ryzykiem. Kluczowe jest także rozłączenie majątku prywatnego i firmowego, co pozwala na uniknięcie ponoszenia odpowiedzialności majątkiem osobistym.

Działania asekuracyjne związane z ochroną majątku warto podjąć już w przypadku pojawienia się pierwszych problemów z niewypłacalnością. Zajmujemy się ochroną prawną majątku w Warszawie i stosujemy różne rozwiązania prawne, które pomagają uchronić majątek przed wierzycielami w toczących się postępowaniach egzekucyjnych.

Powiernictwo i umowa trust

Konstrukcja powiernicza to relacja prawna polegająca na powierzeniu zarządzania majątkiem powiernikowi w celu jego przechowania. Wówczas powiernik staje się zarządcą i opiekuje się majątkiem do czasu, aż powierzający wyda dyspozycję zwrotu. Innym sposobem ochrony majątku jest umowa trust, którą zawiera donator, czyli osoba chcąca przekazać majątek na określony cel. Drugą stroną umowy jest trustee, czyli osoba, której zadaniem jest zarządzanie środkami w sposób ściśle określony w umowie trustu. Zasadniczo trustee ma obowiązek działać na korzyść wskazanych w umowie beneficjentów.

Działania w obrębie ochrony majątku zawsze trzeba dobierać w taki sposób, aby nie narazić się na sankcje prawne. Zawsze wybieramy środki zgodne z konkretnymi potrzebami biznesowymi i z celami ustaw podatkowych.