Korzyści z postępowania restrukturyzacyjnego

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces, którego celem jest pomoc przedsiębiorstwom w trudnej sytuacji finansowej, by uniknąć upadłości. W Polsce, dzięki przepisom prawnym, takim jak ustawa o restrukturyzacji przedsiębiorcy mogą skorzystać z różnych rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych. W niniejszym artykule przedstawiamy najważniejsze korzyści płynące z podjęcia tego rodzaju działań.

Ochrona przed egzekucją wierzycieli

Jednym z kluczowych aspektów postępowania restrukturyzacyjnego jest ochrona przed egzekucją przez wierzycieli. Kiedy przedsiębiorstwo rozpoczyna proces restrukturyzacji, zostaje wprowadzone tzw. moratorium, czyli czasowe zawieszenie egzekucji długów. Dzięki temu przedsiębiorca ma czas na przygotowanie i wdrożenie planu restrukturyzacji, nie obawiając się jednocześnie egzekucji długów przez wierzycieli.

Postępowanie restrukturyzacyjne umożliwia również skuteczne negocjacje z wierzycielami. Przedsiębiorca może renegocjować warunki spłaty swoich długów, takie jak wysokość rat, okres spłaty czy odsetki. W wielu przypadkach wierzyciele są skłonni do takich ustępstw, gdyż zdają sobie sprawę, że restrukturyzacja to często jedyna szansa na odzyskanie swoich należności.

Przywrócenie płynności finansowej

Kolejną istotną korzyścią z postępowania restrukturyzacyjnego jest możliwość przywrócenia płynności finansowej firmy. Restrukturyzacja finansowa pozwala na restrukturyzację długów, co z kolei sprawia, że przedsiębiorstwo może ponownie normalnie funkcjonować na rynku. Przywrócenie płynności finansowej jest kluczowe dla przetrwania firmy i jej dalszego rozwoju. Restrukturyzacja to również doskonała okazja do przeprowadzenia audytu wewnętrznego i analizy kosztów przedsiębiorstwa. Proces ten pozwala na identyfikację obszarów wymagających usprawnień oraz wprowadzenie zmian prowadzących do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności działalności.