Sztuka przewidywania czyli kilka słów o restrukturyzacji antycypacyjnej

Zdarzają się sytuacje, które utrudniają przedsiębiorcom odnalezienie się w otaczającej ich rzeczywistości. Z pomocą przychodzi proces restrukturyzacji – polega on na przeprowadzeniu dogłębnej analizy sposobu funkcjonowania organizacji, a następnie określeniu sposobów na naprawę zastanego stanu rzeczy. Wiele osób decyduje się na takie kroki, aby uniknąć postępowania upadłościowego i uchronić działalność przed zamknięciem. Działania poprawiające wydajność i sprawność firmy to szansa na lepsze jutro. Zmiany mogą obejmować zarówno aktywa przedsiębiorstwa, jak i jego strukturę, czy też sposób zarządzania.

Czym tak właściwie jest restrukturyzacja antycypacyjna?

Poprawę sposobu działania firmy warto rozpocząć od wprowadzenia zmian dotyczących aktywów i pasywów przedsiębiorstwa. Chociaż zmiany mogą wydawać się diametralnie różne od tego, w jaki sposób organizacja funkcjonowała dotychczasowo, warto zaufać doradcy finansowemu, który zajmuje się restrukturyzacją, gdyż jego celem jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorstwa i jego rentowności. Szczególnym rodzajem procesu jest restrukturyzacja antycypacyjna opierająca się na przeprowadzaniu obserwacji rynku i analizy sposobu funkcjonowania konkurencji. Na podstawie wyciągniętych wniosków, możliwe jest określenie aktualnych trendów, czy też nadchodzących zmian. Daje to szansę na wprowadzenie w życie nowych reguł działania, zapewniających poprawę sytuacji firmy.

Kiedy warto zdecydować się na restrukturyzację firmy?

Decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji firmy powinna zostać podjęta, zanim przedsiębiorca zostanie zmuszony do tego, by ogłosić upadłość swojego interesu. Celem działań jest zapobiegnięcie likwidacji firmy – proces może pomóc w uniknięciu egzekucji komorniczej, wypowiedzeniu umów pracowniczych. Poprawi on wizerunek firmy, co pomoże odbudować zaufanie wśród klientów, dostawców, wykonawców itd. Przeprowadzenie restrukturyzacji może być przeprowadzone, gdy przedsiębiorstwo jest niewypłacalne lub zagrożone niewypłacalnością.