Wpływ restrukturyzacji na czynności komornicze

Słaba kondycja przedsiębiorstwa zmusza do podjęcia kroków, które pozwolą uchronić firmę przed niewypłacalnością i zamknięciem. Jednym z rozwiązań jest restrukturyzacja – polega ona na przekształceniu struktur dotyczących aktywów, pasywów oraz samej organizacji. Bardzo często wymaga ona gruntownych zmian, co ma istotny wpływ na dotychczasowe działanie przedsiębiorstwa. Celem prawidłowo zaplanowanej restrukturyzacji jest zwiększenie efektywności, optymalizacja kosztów produkcji oraz wykorzystywania zasobów, co poprawia pozycję firmy i zwiększa jej wartość rynkową.

Kiedy przeprowadza się restrukturyzację firmy?

Przedsiębiorcy decydują się na restrukturyzację, jeżeli istnieje ryzyko niewypłacalności podmiotu. Aby firma mogła zostać poddana procesowi, konieczne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów stwierdzających złą sytuację finansową. Podstawą jest bilans przedsiębiorstwa, na podstawie którego można stwierdzić wysokość zadłużenia, przychodów oraz wartość firmy. Jednym z czynników decydujących o konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji jest sytuacja, kiedy w ostatnich dwóch latach zobowiązania przedsiębiorstwa przekraczały stan majątku organizacji.

Czy restrukturyzacja wpływa na czynności komornicze?

Ostateczna decyzja o przeprowadzeniu restrukturyzacji należy do sądu – wniosek może zostać odrzucony, gdy inne rozwiązanie zostanie uznane za lepsze. Objęcie przedsiębiorstwa procesem restrukturyzacji oznacza wstrzymanie wszystkich działań egzekucyjnych. Zasada ta dotyczy to zarówno obecnych postępowań, jak i przyszłych postępowań komorniczych, które miały zostać przeprowadzone w czasie trwania procesu. Przedsiębiorca zyskuje czas na poprawę funkcjonowania firmy, spłatę najważniejszych długów oraz odbudowanie zaufania kontrahentów.