Budżetowanie w warunkach restrukturyzacji. Co warto wiedzieć?

Warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo ulegają ciągłym zmianom. Doprowadza to często do sytuacji, w których spada efektywność, zagrażając pozycji rynkowej, płynności, a nawet przetrwaniu firmy. Sposobem na tego rodzaju kłopoty jest możliwie szybkie dostosowanie się do okoliczności i takie przekształcenie biznesu, by stał się on znowu dochodowy i zyskał nowe perspektywy rozwoju. Restrukturyzacja firm musi jednak być prowadzona przez doświadczonych menadżerów i doradców. Przekonajmy się, jakie znaczenie ma dla całego procesu właściwe budżetowanie.

Czym jest budżetowanie?

Budżetowanie polega na określeniu sposobu, w jaki firma wykorzysta pozostające w jej dyspozycji środki finansowe. Chodzi tu zarówno o kwoty przeznaczane na różne obszary bieżącej działalności, jak i na inwestycje, prowadzone badania czy rozwój produktów i usług. Proces budżetowania jest o tyle istotny, że musi przewidywać możliwe zdarzenia oraz pozostawiać pewną elastyczność niezbędną ze względu na prawdopodobne zmiany zachodzące zarówno w otoczeniu, jak i w samej firmie. Budżetowanie prowadzi się najczęściej w kilku różnych perspektywach czasowych – strategicznej, zakładającej dłuższe odcinki czasu, operacyjnej obejmującej na ogół rok, a także bieżącej – kwartalnej lub miesięcznej. Niezależnie od przyjętej metody tworzenia budżetu planowanie alokacji środków w sytuacji, gdy zachodzi konieczność podejmowania działań naprawczych, jest szczególnie trudne.

Jak planować wydatki w ramach restrukturyzacji?

Planowanie wydatków związane z prowadzeniem restrukturyzacji musi być prowadzone w kilku wymiarach. Długookresowo jego celem jest poprawa sytuacji firmy, co wiąże się z ograniczeniem kosztów działania przez eliminowanie zbędnych wydatków, zmianę źródeł finansowania czy uzyskanie go na korzystniejszych warunkach, a także maksymalne zwiększenie przychodów. W krótszej perspektywie w zależności od sytuacji może to się jednak wiązać z czasowym ponoszeniem wyższych nakładów m.in. związanych ze zwolnieniami personelu czy unowocześnieniem technologii.