Co nowego? Zmiany przepisów związanych z restrukturyzacją

Restrukturyzacja firmy jest sposobem na to, aby uchronić się przed ogłoszeniem upadłości. Proces ten wiąże się z radykalnymi zmianami w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jego dokładna specyfika jest jednak ściśle uzależniona od tego, jaki charakter ma dana firma. Inaczej restrukturyzacja będzie przebiegała w branży gastronomicznej, a inaczej w branży kreatywnej. W zależności od rodzaju przedsiębiorstwa postępowanie to może się wiązać ze zmianą siedziby, ze zmniejszeniem liczby pracowników lub z ogólnym cięciem kosztów. Wszystkie te działania mają na celu nie dopuścić do upadłości i pomóc przetrwać firmie trudny okres.

Ponieważ w związku z pandemią koronawirusa pogorszyła się sytuacja ekonomiczna wielu firm, przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na restrukturyzację, aby uchronić się przed upadłością. W związku z tym zaszły też zmiany w przepisach postępowania restrukturyzacyjnego, którego przyczyną jest pandemia COVID-19. Uległy one uproszczeniu po to, aby firmy mogły sprawniej i w krótszym czasie dokonywać niezbędnych formalności.

Dłużnicy a wierzyciele

Zasadnicza zmiana w przepisach związana jest z relacjami z wierzycielami. Zawarcie z nimi układu było i jest podstawowym aspektem restrukturyzacji. Wcześniej wiązało się ono z koniecznością wszczęcia postępowania sądowego. W myśl nowych przepisów nie jest to jednak konieczne. Ma to na celu pomóc firmom, które wskutek pandemii znalazły się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Rozwiązanie to jest opcjonalne. Można, ale nie trzeba z niego skorzystać. Jeśli zostanie podjęta decyzja o jego zastosowaniu, to w takim wypadku czas, w jakim dłużnik i wierzyciel muszą zawrzeć układ, wynosi cztery miesiące. Istotną rzeczą jest to, że w trakcie tego okresu dłużnikowi zostają ograniczone możliwości do dysponowania majątkiem.

W myśl nowych przepisów wprowadzonych z powodu pandemii koronawirusa uległa także zmianie kwestia likwidowania stanowisk, która może być jednym z aspektów restrukturyzacji. Te przedsiębiorstwa, które wykażą, że ich budżet został nadmiernie obciążony, są w stanie liczyć na ułatwienia w procesie cięcia etatów.