Czy państwo może pomóc w restrukturyzacji firmy?

Przedsiębiorcy w Polsce zmagają się z różnymi wyzwaniami związanymi z prowadzeniem biznesu, a jednym z nich jest potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji. Ta praktyka obejmuje zmiany organizacyjne, finansowe i prawne, które mają na celu przywrócenie zdrowia finansowego firmy. Właściciele firm zastanawiają się często, czy państwo może im pomóc w tym procesie, a odpowiedź na to pytanie brzmi tak — państwo ma szereg instrumentów wsparcia dla przedsiębiorstw w trudnej sytuacji finansowej.

Wsparcie finansowe ze strony państwa

Jednym z głównych obszarów, w których państwo może wspierać proces restrukturyzacji firmy, jest dostarczenie wsparcia finansowego. W Polsce istnieją różne programy i fundusze przeznaczone dla przedsiębiorstw, które borykają się z problemami finansowymi. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) są instytucjami oferującymi takie wsparcie. Przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o pożyczki, gwarancje i dotacje, które ułatwiają przeprowadzenie restrukturyzacji oraz umożliwiają dalszy rozwój firmy.

Wsparcie prawne i doradztwo

W trakcie procesu restrukturyzacji przedsiębiorcy mogą również skorzystać z pomocy prawnej ze strony państwa. Ministerstwo Gospodarki, w ramach programów wsparcia dla przedsiębiorstw, oferuje bezpłatne porady prawne oraz doradztwo w zakresie restrukturyzacji. Dodatkowo firmy mogą liczyć na wsparcie ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH), która pomaga przedsiębiorcom w zdobywaniu wiedzy na temat możliwych rozwiązań prawnych oraz finansowych. Wsparciem służą także doradcy restrukturyzacyjni z naszej kancelarii.

Wsparcie dla pracowników

W przypadku restrukturyzacji firmy często dochodzi do zwolnień grupowych lub indywidualnych. W takiej sytuacji państwo również oferuje pomoc, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Pracodawcy mogą liczyć na doradztwo ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP), które pomogą im w prawidłowym przeprowadzeniu procesu zwolnień. Z kolei pracownicy mają zagwarantowane świadczenia socjalne oraz szkolenia zawodowe, których celem jest poprawa ich kwalifikacji i szybsze powrót na rynek pracy.