Czy postępowanie restrukturyzacyjne ma jakieś wady?

Wniosek o postępowanie restrukturyzacyjne składają przedsiębiorcy, którzy mają problemy ze spłatą wierzytelności. Podstawowym założeniem restrukturyzacja jest zapobiegnięcie upadłości firmy i umożliwienie dalszego funkcjonowania, choć niekoniecznie w dotychczasowej formie. Dzięki odpowiednio wdrożonym działaniom przedsiębiorca odzyskuje płynność finansową i może spłacić długi oraz kontynuować działalność.

Przedsiębiorcy jako wadę restrukturyzacji określają ograniczone prawa do zarządzania swoim majątkiem. Najbardziej dotkliwe są skutki postępowania sanacyjnego, kiedy to na czas prowadzonych czynności ustalany jest zarządca. W pozostałych sprawach restrukturyzacyjnych istnieje możliwość powołania nadzorcy sądowego i częściowego ograniczenia praw dłużnika w zarządzie.

Cele restrukturyzacji

Nasza kancelaria ma na koncie wiele przeprowadzonych restrukturyzacji przedsiębiorstw w Warszawie – zawsze staramy się znaleźć rozwiązania będące remedium na trudności finansowe, których skutki negatywne będą ograniczone do minimum. Należy jednak pamiętać, że cele restrukturyzacji wymagają niejednokrotnie drastycznych działań. Oddłużenie przedsiębiorstwa ma uratować firmę przed bankructwem. Dopuszczalne są cztery rodzaje restrukturyzacji, a naszym zadaniem jest znalezienie odpowiednich dla przedsiębiorcy rozwiązań, które pomogą zwalczyć trudności finansowe.

Konsekwencje postępowania restrukturyzacyjnego

Skutkiem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego jest zawieszenie działań egzekucyjnych i ochrona mienia przed wierzycielami. W czasie trwania restrukturyzacji nie mogą być otwierane nowe postępowania egzekucyjne, a dokonane przez komornika zajęcia często są uchylane. Ograniczeniem dla dłużnika jest zakaz zawierania umów definiowanych jako kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa.