Czy restrukturyzacja to zawsze ratunek? Fakty i mity

Działania restrukturyzacyjne przeprowadza się z różnych powodów. Mogą to być problemy z zachowaniem płynności finansowej, zmiany prawne, utrata głównego kontrahenta czy zaciągnięcie zbyt dużego zobowiązania. Choć restrukturyzacja jest wyjściem z wielu sytuacji, to ze względu na jej zakres nie zawsze będzie najlepszym rozwiązaniem.

Kiedy należy przeprowadzić restrukturyzację?

Wzrastający poziom zadłużenia firmy jest pierwszą oznaką zachwiania stabilności finansowej. Na tym etapie przedsiębiorcy często nie są jeszcze przekonani do tego, by przeprowadzać działania restrukturyzacyjne. Jednak faktem jest, że najlepszy moment to właśnie wtedy, gdy pojawi się zagrożenie zdolności wykonywania wymaganych zobowiązań pieniężnych. W takiej sytuacji doradcy mają czas, by dokładnie zapoznać się ze strukturą firmy i zaciągniętymi przez nią zobowiązaniami, a także dostosować i wdrożyć odpowiednie rozwiązania. Niektórzy twierdzą, że przeprowadzanie restrukturyzacji w gospodarstwach rolnych i firmach, które osiągnęły już stan niewypłacalności, nic nie pomoże. To mit. W przypadku rozpoczęcia postępowania ze strony wierzycieli można przeprowadzić restrukturyzację zadłużeń. Są to negocjacje zmierzające do zmiany warunków, które będą akceptowalne przez obie strony. Inne sposoby to:

  • refinansowanie długu z pomocą innej instytucji finansowej,
  • pozyskiwanie dodatkowych środków na kapitał obrotowy i rozwój firmy.

Faktem jest, że restrukturyzacja zadłużenia to proces, który może trwać dość długo, bo od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Mitem natomiast jest to, że zależy ona od wybranej kancelarii. Choć wynajęci specjaliści mają duży wpływ na podjęte działania, to jednak przeprowadzane przez nich czynności są uzależnione od sytuacji danej firmy. Restrukturyzacja może odbyć się zarówno na drodze negocjacji z wierzycielami, jak i z wykorzystaniem instytucji sądu.

 

Przyczyny przeprowadzania restrukturyzacji

Mitem jest to, że restrukturyzację przeprowadza się tylko ze względu na zadłużenie firmy. Choć jest to najczęstszy powód, to nie jedyny. Program naprawczy może być także potrzeby ze względu na optymalizację i poprawę wydajności przedsiębiorstwa, które ustabilizują firmę i zabezpieczą ją na przyszłość. Ponadto restrukturyzacja to bardzo dobry krok przed wejściem na giełdę, ponieważ pozwala uzyskać lepsze wyniki finansowe. Plany restrukturyzacyjne powstają na podstawie audytu. Może on być przeprowadzany całościowo albo cząstkowo, z wyszczególnieniem określonych stref. Analiza przedsiębiorstwa pomaga znaleźć odpowiednie ścieżki rozwoju, jak również właściwe metody restrukturyzacji. Na podstawie audytu wydaje się opinie i raporty finansowe zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości.