Na czym polega restrukturyzacja operacyjna?

Restrukturyzacja operacyjna zwana także restrukturyzacją zakresu działania przeprowadzana jest w celu poprawy kondycji firmy, usunięcia wadliwej struktury działalności, a także ze względu na zagrożenia związane z przejęciem przez podmioty konkurencyjne. Bardzo często jej założeniem jest powrót do pierwotnego stanu firmy, a więc usunięcie przedsięwzięć, które nie są powiązane z pierwotną działalnością.

Rodzaje restrukturyzacji operacyjnej 

Działania restrukturyzacji operacyjnej polegają na tym, aby dodać do rodzajów działalności to, co pomoże uzyskać trwałą przewagę konkurencyjną oraz usunąć obszary, których rezultaty nie będą lepsze niż u konkurencji. Oznacza to odcięcie dziedzin działalności, które stanowią dodatek do dziedziny głównej i są z nią luźno powiązane. Mogą to być rynki, techniki, produkty i usługi.

Pod względem dynamiki działania wyróżnia się dwa rodzaje restrukturyzacji operacyjnej. Restrukturyzacja skokowa jest wtedy, gdy zmiany w obszarze działalności firmy są przeprowadzane na podstawie pojedynczej transakcji. Najczęściej dzieje się to przy zagrożeniu przejęciem. Drugi rodzaj to restrukturyzacja stopniowa, która obejmuje serię niewielkich działań i drobnych zmian uzyskanych poprzez transakcje rozłożone w czasie. Efekty są widoczne dopiero po ich zsumowaniu.

Główne obszary restrukturyzacji operacyjnej 

Restrukturyzacja operacyjna ma najszerszy zakres ze wszystkich rodzajów restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zawierają się w niej czynności dokonywane w podstawowej działalności gospodarczej określane zyskiem lub stratą operacyjną. Są to głównie zmiany stanu i struktury jego aktywów. W skład postępowania restrukturyzacyjnego wchodzą trzy obszary. Restrukturyzacja marketingowa prowadzi do wzrostu sprzedaży i przychodów oraz wzmocnienia rynkowej pozycji poprzez prowadzenie elastycznej polityki cenowej. Restrukturyzacja produktowa zmienia istniejącą strukturę asortymentową w przedsiębiorstwie i procesach wytwórczych, a także powoduje obniżenie kosztów produkcji. Restrukturyzacja zasobów dąży do zwiększenia wydajności majątku i zasobów ludzkich tak, aby odpowiadały standardom rynkowym.