Jak chronić swój majątek przed wierzycielami?

Kierowanie przedsiębiorstwem wiąże się z szeregiem działań, których wspólnym zadaniem jest osiąganie zysku i bezpieczny obrót zgromadzonymi środkami. Istnieje jednak wiele czynników prowadzących do zachwiania płynności finansowej i upadku firmy, w konsekwencji czego może być zagrożony cały majątek. Jeśli chcesz wiedzieć, jak uchronić go przed wierzycielami, koniecznie przeczytaj ten wpis.

Jakie prawa ma wierzyciel?

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą za podjęte zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem nawet wraz ze współmałżonkiem (o ile obowiązuje ich wspólnota majątkowa). Z tego powodu coraz częściej zakłada się spółki z o.o., ponieważ odpowiedzialność dotyczy tylko majątku spółki. Jeśli jednak nie wystarcza on na pokrycie zobowiązań, a wniosek o upadłości nie zostanie w porę złożony, to odpowiedzialność obejmie cały majątek członka zarządu spółki. W takiej sytuacji często dochodzi do różnych działań zmierzających do ochrony poprzez umiejętne zarządzanie majątkiem. Jeśli jednak wierzyciel wykaże, że dłużnik działa świadomie z jego pokrzywdzeniem na rzecz osoby uzyskującej w ten sposób korzyść majątkową i zdającej sobie z tego sprawę, ma prawo zażądać, by była to czynność bezskuteczna. Co więcej, wierzyciel może żądać uznania czynności prawnej dokonanej przez dłużnika za bezskuteczną od 5 lat wstecz do 5 lat od jej dokonania. Co w takiej sytuacji robić?

Sposoby na zabezpieczenie majątku

Podstawą jest szybkie wyczucie sytuacji kryzysowej i odpowiednie działanie. Od roszczeń wierzyciela można uwolnić się poprzez zaspokojenie go w inny sposób lub wskazanie mu mienia dłużnika wystarczające do zaspokojenia zobowiązań. Najkorzystniejszą formą ochrony prawnej majątku jest działanie asekuracyjne polegające na współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym. Zastosowane przez niego metody będą różnić się na poszczególnych etapach rozwoju firmy. Ochrona może być przeprowadzana nawet wtedy, gdy przedsiębiorstwo osiągnęło stan niewypłacalności. W przypadku rozpoczęcia postępowania doradcy mogą wykonać także restrukturyzację zadłużeń. Zmiana warunków finansowania możliwa jest po drobiazgowej analizie sytuacji i przeprowadzeniu odpowiednich przygotowań, które mają ułatwić negocjację z wierzycielami. To właśnie od tego mogą zależeć szanse na uzyskanie optymalnego rozwiązania, które zadowoli obie strony.

Skutecznym sposobem ochrony majątku jest prowadzenie działalności z zagraniczną jurysdykcją. Popularną formą jest zawarcie umowy trustu. Donator, czyli osoba przekazująca swój majątek na określony cel, powierza zarządzanie go zagranicznemu powiernikowi zwanego trustee. W takiej sytuacji to donator decyduje, w jakich sytuacjach beneficjenci mogą pobierać zyski. Taka umowa sprawia, że windykacja wierzytelności przez polskie organy egzekucyjne staje się niemożliwa.