Jak przebiega restrukturyzacja własnościowa?

Restrukturyzacja własnościowa to obok restrukturyzacji operacyjnej i finansowej jedna z form restrukturyzacji firm. Dotyczy ona zmian w strukturze firmy oraz likwidacji działalności. W tym artykule możesz przeczytać, jak przebiega i kiedy może być niezbędne jej przeprowadzenie.

Cele restrukturyzacji własnościowej

Skuteczne przeprowadzenie restrukturyzacji własnościowej wymaga wcześniejszego zaplanowania strategii, która sprawi, że realizacja poszczególnych działań będzie przebiegać sprawnie i według założeń. Plany restrukturyzacyjne wykonuje się na podstawie audytu przedsiębiorstwa czyi przeprowadzenia analizy całej działalności lub wybranych jej obszarów. Następnie doradca przygotowuje odpowiednie wnioski, które pomagają wdrożyć wybrany plan restrukturyzacyjny. Wyznacznikami strategii przedsiębiorstwa powinny być jasno określone cele strategiczne oraz wizja rozwoju. Niezbędne jest także zaznaczenie priorytetów, które uwzględnią obszary działań i użyte do tego środki. Restrukturyzacja może mieć charakter naprawczy lub rozwojowy. Jako ogólny cel restrukturyzacji własnościowej można uznać przekształcenie w strukturze kapitałów własnych przedsiębiorstwa i wiążące się z tym zmiany zakresu władzy.

 

Wpływ restrukturyzacji własnościowej na poszczególne obszary

Działanie przedsiębiorstwa jest zachwiane przez różne sytuacje. Pogorszenie wyników finansowych może wynikać ze zmian prawnych uniemożliwiających prowadzenie firmy na wcześniejszych zasadach, jak i ze strat generowanych przez nieprzewidziane wydarzenia czy nieodpowiednie zabezpieczenie się przed nimi. Restrukturyzacja własnościowa może być procesem uruchamiającym zmiany we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Wprowadzone mechanizmy mogą znacząco poprawić efektywność firmy. Naprawa struktury finansowej może wymagać nie tylko dobrze przeprowadzonych zmian własnościowych, ale także poprawy struktury organizacyjnej, zarządczej, prawnej i technologicznej. Wszystkie te obszary wzajemnie się wzmacniają i wspólnie wpływają na cele, do których dąży przedsiębiorstwo. Zmiany własnościowe mogą wymagać przywrócenia równowagi cząstkowej, której brak będzie zakłócał prawidłowe działanie przedsiębiorstwa.