Jak skutecznie negocjować z wierzycielami i dłużnikami?

Sytuacje, w których wierzyciel nie potrafi skutecznie wpłynąć na dłużnika na dokonanie przez niego spłaty należności, są niestety powszechne i problematyczne dla obu stron. Co zrobić, aby skutecznie doprowadzić do rozwiązania takiego problemu? Na pewno dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie pracownika kancelarii w celu przeprowadzenia negocjacji pomiędzy stronami i wszczęcia procedury windykacyjnej. Osoba ta działa więc na rzecz odzyskania długu wierzyciela.

 

Proces uregulowania należności wiąże się z koniecznością kontaktowania się nie tylko z dłużnikiem, ale i z wierzycielem. Prowadzenie rozmów ma na celu wynegocjowanie rozwiązania korzystnego, ale przede wszystkim skutecznego. Na co powinno się zwracać uwagę w trakcie prowadzenia negocjacji z poszczególnymi stronami?

O czym należy pamiętać, negocjując z wierzycielem?

Aby skutecznie przeprowadzić negocjacje z wierzycielem, konieczne jest dokonanie analizy sytuacji finansowej dłużnika. Zanim rozpoczną się rozmowy, warto znać sytuację finansową obu stron oraz pozyskać informacje na temat tego, jaka sytuacja przekracza wypłacalność dłużnika. Krok ten jest także punktem wyjścia do kolejnych etapów negocjacji. Przede wszystkim warto czym prędzej złożyć ofertę spłaty zadłużenia. Stały kontakt z wierzycielem pozwoli utrzymać wiarygodność dłużnika oraz uniknąć zaskoczenia, jeżeli strona domagająca się uregulowania należności, postanowi zmienić warunki spłaty długu.

O czym należy pamiętać, negocjując z dłużnikiem?

Przede wszystkim proces negocjacji powinien być poprzedzony przez zebranie informacji o dłużniku, czyli jego danych – imienia, nazwiska lub nazwa firmy oraz NIP-u, adresu, a także wielkości zadłużenia i daty jego przedawnienia. Istotne jest również, aby rozmowa  z dłużnikiem była prowadzona z osobą upoważnioną do tego rodzaju kontaktów. Dokonanie ustaleń z osobami niedecyzyjnymi nie będzie w żaden sposób wiążące.

Na początku negocjacji warto wykazać się empatią i zrozumienie. Taka postawa pozwoli złagodzić napiętą atmosferę i odłożyć emocje dłużnika na bok, ustępując tym samym tzw. zdrowemu rozsądkowi. Nie należy przesadzać z wyrozumiałością wobec dłużnika, ale sukcesywne przypominać, że spłata należności to jego obowiązek, a nie opcja – jest to klucz do sukcesu negocjacji. Jeżeli dłużnik nie będzie wyrażał chęci do nawiązania współpracy, warto poinformować go o tzw. spirali windykacyjnej oraz niesionych przez nią konsekwencjach. Perspektywa nałożenia sankcji oraz zaangażowania komornika do sprawy, powinna uzmysłowić dłużnikowi, że jest to ostateczny moment na polubowne rozwiązanie.