Jak wygląda audyt restrukturyzacyjny?

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania swoich działań do zmieniających się realiów gospodarczych. Zachodzące w otoczeniu firmy procesy mogą jednak być na tyle dynamiczne, że nie zawsze da się je w porę rozpoznać oraz przewidzieć ich skutki. Może to doprowadzić do pogorszenia się konkurencyjności firmy, a w efekcie utraty klientów, a nawet zagrożenia upadłością. W sytuacjach, gdy pojawiają się kłopoty z bieżącą działalnością lub utrzymujące się trendy wskazują na możliwość utraty płynności, dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie audytu restrukturyzacyjnego. Przekonajmy się, na czym może on polegać i do jakich rezultatów doprowadzić.

Czym jest audyt restrukturyzacyjny?

Na bieżącą działalność firmy składa się wiele różnych procesów związanych ze sprzedażą, produkcją lub świadczeniem usług, marketingiem, obsługą posprzedażową oraz działaniami pomocniczymi obejmującymi takie obszary jak księgowość czy zajmowanie się serwisowaniem i naprawą urządzeń. Wykonanie audytu restrukturyzacyjnego oznacza zebranie informacji o kluczowych dla pozycji przedsiębiorstwa i jego perspektyw dziedzinach, a także zweryfikowanie czy ma ono możliwość przetrwania oraz rozwoju. Audyt pozwala na ustalenie, czy są szanse na poprawę sytuacji finansowej i rynkowej oraz sprecyzowanie jakie działania będą potrzebne do osiągnięcia tego celu. W grę może wchodzić m.in. redukcja kosztów działalności i poprawa zyskowności, wprowadzenie nowych produktów, zmiana systemu obsługi klientów lub zintensyfikowanie działań marketingowych.

Co obejmuje audyt restrukturyzacyjny i do czego jest potrzebny?

Audyt restrukturyzacyjny jest kompleksową analizą stanu przedsiębiorstwa. Pozwala na zidentyfikowanie jego największych problemów, sprawdzenie potencjału do wprowadzenia zmian oraz przeprowadzenie analizy finansowej ze szczególnym uwzględnieniem kosztów funkcjonowania. Na jego podstawie można przygotować plan restrukturyzacji, który ustali strategię działań, określi źródła ich finansowania oraz ułatwi opracowanie szczegółowego harmonogramu.