Jakie postępowania określamy mianem sanacyjnych?

Postępowanie sanacyjne jest jednym z rodzajów postępowania restrukturyzacyjnego. W jego trakcie podejmuje się faktyczne i prawne czynności, które mają na celu poprawę sytuacji ekonomicznej dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą. Jeżeli proces sanacyjny przebiegnie pomyślnie, można mówić o uzdrowieniu. W ustawie z dnia 15 maja 2015 roku o prawie sanacyjnym określono, że głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego, a także sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez dłużnika poprzez umożliwienie mu restrukturyzacji zadłużenia. Dzieje się to na drodze zawarcia układów z wierzycielami. Poprzez postępowanie sanacyjne przeprowadza się działania pomagające dłużnikowi, przy jednoczesnym zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli.

Należy pamiętać, że sanacja nie jest anulowaniem długów, lecz działaniem, dzięki któremu znajdowany jest sposób aby umożliwić dłużnikowi spłatę należności. W wielu przypadkach długi rozkładane są na sporą ilość rat, w niektórych sytuacjach można liczyć na zmniejszenie wartości długu o kilka procent. Najważniejszym zadaniem postępowań sanacyjnych jest stworzenie dłużnikowi warunków, aby mógł spłacić swoje zobowiązania w odpowiadający mu sposób.

Jak przebiega postępowanie sanacyjne?

Sam proces może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od sytuacji finansowej firmy oraz instytucji finansowych zaangażowanych w dane postępowanie. Aby skrócić czas postępowania, a także zapewnić sobie profesjonalną obsługę podczas trwania całego procesu, warto skontaktować się z doradcą restrukturyzacyjnym. Dzięki dużemu doświadczeniu oraz fachowej wiedzy mamy szansę na lepsze rozwiązanie całej sprawy.

Specjalista, który jest w stanie doradzić nam najlepsze rozwiązanie a także rozwiać wszelkie nasze wątpliwości ma znaczący wpływ na obniżenie stresu właściciela firmy i daje pewność, że jest się w dobrych rękach. Każda restrukturyzacja i sanacja powinna zostać rozpoczęta od wnikliwej analizy sytuacji danego przedsiębiorstwa. Zagłębienie się w sprawozdania finansowe pozwala na znalezienie powodu złej sytuacji finansowej firmy.

Następnie specjaliści wraz z właścicielem opracowują plan działania oraz narzędzia, które mają pomóc wprowadzić konkretne działania poprawiające sytuację przedsiębiorstwa. Po stworzeniu nowego planu działania, rozpoczyna się etap mediacji z wierzycielami. Podczas negocjacji omawiane są koszty finansowania, wysokość zabezpieczeń a także tworzony jest harmonogram spłat. Jeżeli obie strony są zgodne, konieczne jest stworzenie stosownych aneksów oraz innych dokumentów, pozwalających na zakończenie postępowania sanacyjnego.