Jakie są rodzaje audytów w firmie?

Celem przeprowadzania audytów przedsiębiorstw jest dokładne zbadanie kondycji firmy z uwzględnieniem jej kondycji finansowej oraz sytuacji prawnej. W wyniku przeprowadzonego audytu przygotowywany jest raport, na podstawie którego można wdrożyć działania pozwalające na poprawę wielu aspektów funkcjonowania firmy. W firmach przeprowadzamy audyty prawne, finansowe i operacyjne.

Audyt prawny ma dostarczyć informacji na temat obszarów ryzyka i zagrożeń, jakie wiążą się z planowanymi transakcjami. W wyniku audytu prawnego można wdrożyć działania z zakresu ochrony mienia i zabezpieczyć majątek przed skutkami błędnych decyzji. Audyt finansowy służy do badania kondycji finansowej przedsiębiorstwa i na jego podstawie tworzone są raporty wymagane na mocy prawa o rachunkowości. Z kolei audyt operacyjny ma na celu optymalizacje różnych działań strategicznych dla przedsiębiorstw oraz wdrożenie usprawnień proceduralnych i komunikacyjnych.

Jak przebiega audyt przedsiębiorstwa?

Nasza kancelaria zajmuje się audytami przedsiębiorstw w Warszawie, a do każdego zlecenia podchodzimy w sposób indywidualny. Dokładnie zapoznajemy się ze specyfiką przedsiębiorstwa i na tej podstawie przygotowujemy plan audytu. Zawsze dążymy do tego, aby minimalizować wpływ naszych działań na funkcjonowanie firm i nie ingerować w realizowane procesy.

Po zakończonym audycie przedsiębiorca otrzymuje szczegółowy raport, definiujący analizowane aspekty prowadzonej działalności. Świadczymy także usługi doradcze, a więc nasze działania są kompleksowe – na podstawie postawionej diagnozy szukamy optymalnych rozwiązań i pomagamy znaleźć właściwe kierunki rozwoju. Określamy postępowania hamujące rozwój oraz proponujemy sposoby na zabezpieczenie przed utratą płynności finansowej.