Kiedy restrukturyzacja dłużnika może godzić w interesy jego wierzyciela?

Postępowanie restrukturyzacyjne to proces, dzięki któremu przedsiębiorstwo ma szansę uniknąć upadłości. Jako że zła sytuacja finansowa zagraża firmie szczególnie wtedy, kiedy ma ona znaczne długi, istotną częścią restrukturyzacji jest porozumienie się z wierzycielami. Przedsiębiorstwo może mieć bowiem perspektywę na dalsze funkcjonowanie jedynie wtedy, jeżeli upora się z obciążającymi je zaległościami finansowymi.

Choć zasadniczo celem restrukturyzacji jest osiągnięcie porozumienia dłużnika z wierzycielem przy zadowoleniu obu stron, może dochodzić również do sytuacji, w których nie jest to takie proste do zrealizowania. W szczególności chodzi tu o okoliczności powodujące, że restrukturyzacja dłużnika godzi w interesy jego wierzyciela. Co może prowadzić do takiego konfliktu? Między innymi to, że relacje z dłużnikiem ustanawia określony stosunek prawny.

Umowy między dłużnikiem a wierzycielem

Jeżeli wierzyciel widzi, że jego dłużnik jest niewypłacalny, nie ma nic osobliwego w tym, że pragnie on uwolnić się ze stosunków prawnych, które wiążą go ze źle sytuującym się podmiotem. Prawo uniemożliwia jednak rozwiązywanie umów z przedsiębiorcami, którzy prowadzą postępowanie restrukturyzacyjne. Jest to jeden z elementów, dzięki którym restrukturyzacja ma szansę stać się zabezpieczeniem przed upadłością dłużnika. Jednocześnie godzi ona jednak w interesy wierzyciela, gdyż ten nie może zerwać niepożądanych stosunków jedynie ze względu na postępowanie restrukturyzacyjne.

Szczególny przypadek konfliktu interesów dłużnika i wierzyciela występuje wtedy, gdy w grę wchodzi dzierżawa lub najem lokalu. Nie każdego, lecz tego, z którego korzystanie jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Żeby nie dopuścić do sytuacji, w której dłużnik nie będzie mógł odpowiednio przeprowadzić tego procesu, ustawodawca objął szczególną ochroną umowy o najem i dzierżawę. Krótkoterminowo krępuje to w pewien sposób wierzyciela, jednak w dłuższej perspektywie pozwala mu na odzyskanie zależności od dłużnika.