Kiedy restrukturyzacja może zostać zakwestionowana?

Udane procesy restrukturyzacyjne mogą być szansą dla dłużnika, który w ich wyniku nierzadko zyskuje szansę kontynuowania swej działalności, a także dla wierzycieli, którym oferują sposobność odzyskania większości należnych im środków. Zdarza się, że cele te nie zostają osiągnięte. Istnieją jednak niezawodne sposoby na uniknięcie niepowodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W Warszawie najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z usług Kancelarii Prawno-Ekonomicznej Doradca, która ułatwi zawarcie układu. Przekonajmy się, dlaczego mogą się pojawić problemy z pomyślnym zakończeniem całego postępowania.

Na czym polega postępowanie restrukturyzacyjne?

Kłopoty finansowe firmy skłaniają do szukania sposobów ochrony przed wierzycielami, które pozwolą na odzyskanie płynności finansowej i pełny powrót do prowadzonej działalności. Możliwe jest skorzystanie z jednej z czterech możliwości: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe oraz postępowanie sanacyjne. Ich wybór zależy od kilku czynników – m.in. stosunku wierzytelności spornych i niespornych oraz sytuacji ekonomicznej dłużnika. Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości oraz zaspokojenie wierzycieli. Sposobem na realizację jest mniejsza bądź większa ochrona przed wierzycielami, którzy jednak muszą zaakceptować przedstawiane plany układu.

Z czego może wynikać sprzeciw wobec propozycji układu?

Przygotowaną propozycję układu musi jednak zatwierdzić zgromadzenie wierzycieli, a czynność ta jest kluczowym etapem całego procesu. Ponieważ plany na ogół zakładają ograniczenie co do odzyskiwanych przez wierzycieli kwot, nie zawsze spotykają się z ich strony z przychylnym przyjęciem. Najważniejszą kwestią będzie więc przekonanie większości głosujących wierzycieli posiadających co najmniej 2/3 ogólnej sumy wierzytelności, będzie to niezbędne także, jeżeli wyodrębniono grupy wierzycieli. W przypadku postępowania o zatwierdzenie układu konieczne będzie przekonanie ponad połowy wierzycieli uprawnionych do głosowania.