Kto może wdrożyć działania restrukturyzacyjne?

Zasady postępowania restrukturyzacyjnego zostały opisane w Prawie restrukturyzacyjnym. W ustawie dokładnie zdefiniowano katalog osób, które mogą skorzystać ze ścieżki restrukturyzacji oraz sytuacje, w których restrukturyzacja jest dopuszczalna. Przyjrzyjmy się zatem bliżej obowiązującym przepisom.

Prawo do restrukturyzacji mają osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne ze zdolnością prawną. Mowa o spółkach różnego typu. Restrukturyzacja jest szeregiem działań, mających uchronić przedsiębiorcę przed widmem bankructwa i ogłoszeniem likwidacji. Warunkiem zastosowania działań restrukturyzacyjnych jest przede wszystkim utrata zdolności do regulowania swoich zobowiązań oraz występowanie zaległości starszych niż 3 miesiące. Ponadto kwota wierzytelności musi przekraczać sumę majątku dłużnika w okresie 2 lat.

Na czym polega restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

Postępowanie restrukturyzacyjne to szeroki wachlarz możliwości wyjścia z trudnej sytuacji finansowej. Celem restrukturyzacji jest przede wszystkim oddłużenie i umożliwienie spłaty dotychczasowych wierzytelności oraz zapewnienie płynności finansowej firmy, niejednokrotnie przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania. Ponadto, w wyniku restrukturyzacji może się zmienić zakres działalności firmy poprzez skupienie się na obszarach, które przynoszą największy zysk i zrezygnowanie z nierentownych operacji.

Nasza kancelaria zajmuje się przygotowywaniem planów restrukturyzacyjnych w Warszawie i przeprowadzaniem restrukturyzacji przedsiębiorstw. Sposób działania zawsze zależny jest sytuacji dłużnika i wielkości zadłużenia. Odpowiednio przygotowany plan restrukturyzacji na podstawie rzetelnego audytu pozwoli wdrożyć działania, które mogą mieć realny wpływ na kondycję firmy.