Likwidacja firmy a restrukturyzacja

W dobie koronawirusa mnóstwo przedsiębiorców nie było w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań i spłacić swoich długów. Pierwsze, co przychodzi do głowy w takich sytuacjach, to ogłoszenie upadłości, które kończy się likwidacją. Przepisy jednak przewidują drugą szansę polegającą na postępowaniu restrukturyzacyjnym. Czym to się różni od upadłości?

 

Upadłość nie jest jedynym wyjściem

 

Zarówno upadłość, jak i restrukturyzacja dotyczą niewypłacalnych przedsiębiorców, jednak ustawodawca wskazuje pierwszeństwo restrukturyzacji ze względu na oddłużenie, które może poskutkować dalszym prowadzeniem działalności. Restrukturyzacja firmy ma na celu porozumienie z wierzycielami i niedopuszczenie do bankructwa. Natomiast postępowanie upadłościowe polega na wyprzedaży mienia dłużnika i częściowym lub całościowym zaspokojeniu wierzycieli. Restrukturyzacja jest więc wyborem przede wszystkim dla tych, którzy nie tylko chcą spłacić swoje długi, ale również zamierzają uratować firmę, by móc ją prowadzić w dalszym ciągu. Upadłość zmierza do likwidacji przedsiębiorstwa. Ogłasza się ją tylko w sytuacji, gdy dłużnik jest niewypłacalny. Restrukturyzację można przeprowadzać zarówno w stanie niewypłacalności, jak i w przypadku zagrożenia niewypłacalnością. Oznacza to, że odpowiednio wczesne zareagowanie może odwrócić skutki upadłości. Zarówno w przypadku restrukturyzacji, jak i procesu upadłościowego można zawrzeć układ, lecz przy upadłości zdarza się to rzadziej.

 

Restrukturyzacja i upadłość - różnice

 

Tak w postępowaniu restrukturyzacyjnym, jak i upadłościowym powołuje się sędziego-komisarza, który nadzoruje cały proces. Zarządca i nadzorca sędziego przejmują część kompetencji właściciela firmy. Nadzorca pełni funkcję doradcy, natomiast zarządca decyduje w sprawach przekraczających zwykły zarząd firmy. Restrukturyzacja może być wszczęta na wniosek dłużnika i przeprowadza się ją w jednym z czterech wariantów:

  • postępowanie o zatwierdzeniu układu,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie układowe,
  • postępowanie sanacyjne.

W porównaniu do restrukturyzacji upadłość może także zainicjować wierzyciel. Choć jej celem jest likwidacja firmy, podczas postępowania możliwy jest układ z wierzycielami. Likwidację masy upadłości przeprowadza syndyk, który nie uczestniczy w restrukturyzacji. Wniosek o ogłoszenie upadłości trzeba złożyć w ciągu 30 dni od stwierdzenia stanu niewypłacalności. Terminowe złożenie go w wydziale gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych sądu rejonowego poskutkuje wyłączeniem odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. Dzieje się tak również przy wydaniu postanowienia o rozpoczęciu postępowania restrukturyzacyjnego lub zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.