Na czym polega upadłość układowa?

Upadłość układowa jest sposobem na najkorzystniejsze rozwiązanie problemów spółki, która ze względu na kłopoty finansowe zmuszona była do sprzedaży większości ze swojego majątku. Problemy finansowe spółki i niewypłacalność pociągają do odpowiedzialności zarządców spółki, ponieważ zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie spółek handlowych to właśnie oni powoływani są do odpowiadania za tego rodzaju zobowiązania.

Dlaczego upadłość układowa jest korzystnym rozwiązaniem dla firm?

Dzięki upadłości układowej możliwe jest przetrwanie spółki, a co za tym idzie, usunięcie odpowiedzialności cywilnej z zarządców spółki. Proces zgłoszenia upadłości układowej i wszelkie związane z nią sprawy są bardzo dokładnie uregulowane przez prawo upadłościowe oraz naprawcze. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych zgłoszenie upadłości układowej jest możliwe w sytuacji, kiedy dana spółka nie ma możliwości wykonania swoich zobowiązań finansowych, a także wtedy, kiedy wysokość zobowiązań przewyższa wartość posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku.

Zgłoszenie upadłości powinno zostać wykonane nie później niż dwa tygodnie od wystąpienia podstaw do jej ogłoszenia. Musi to zostać zgłoszone przez dłużnika, czyli osobę lub osoby zarządzające spółką. Jeżeli nie zostaną dotrzymane te warunki, może dojść do poniesienia odpowiedzialności osobistej za powstałe szkody przez właścicieli spółki. Należy pamiętać, że upadłość układowa nie jest tym samym co upadłość likwidacyjna. W przypadku upadłości likwidacyjnej dochodzi do sprzedania majątku firmy, w celu pokrycia zadłużeń.

 W przypadku upadłości układowej najważniejszym celem jest utrzymanie spółki na rynku. Skorzystanie z doradztwa finansowego pozwoli na dokładne przeanalizowanie sytuacji finansowej danej firmy, a następnie stworzyć jak najlepszy plan, który pozwoli na spłatę należności i dobre funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  Po ogłoszeniu upadłości układowej zostaje zawarte porozumienie pomiędzy stronami, dzięki czemu wierzyciele mają zapewniony zwrot długu w korzystniejszy dla dłużnika sposób. Dzięki wsparciu doradcy możliwe jest wynegocjowanie jak najlepszych dla nas warunków, na które przystaną wierzyciele.