Najczęstsze przyczyny niepowodzeń restrukturyzacyjnych

Restrukturyzacja jest ostatnią szansą przed ogłoszeniem upadłości i doprowadzeniem do likwidacji przedsiębiorstwa. Działania w jej zakresie umożliwiają powrót do normalnego funkcjonowania firmy albo po prostu przeciągają zamknięcie biznesu. Niepowodzenia restrukturyzacyjne mogą wynikać z różnych przyczyn. Jakich?

Szybkie rozpoczęcie działań

Obecna sytuacja rynkowa związana z pandemią stwarza problemy dla firm z różnych branż. Podstawą skutecznej restrukturyzacji jest podjęcie działań jeszcze na etapie wykrycia problemów z płynnością finansową firmy, choć oczywiście można podjąć się tego w przypadku uzyskania stanu niewypłacalności. Rozpoczęcie postępowania stwarza swego rodzaju barierę ochronną nad dłużnikiem. Oznacza to, że dotychczasowe egzekucje wierzytelności zostają zawieszone, a nowe egzekucje nie będą wszczęte. Wierzyciele nie mogą domagać się spłaty długów, a dłużnik na zakaz ich spłacania. Dodatkowo wierzyciele są zobowiązani do wykonywania zawartych umów bez możliwości ich rozwiązania. Zmiana warunków finansowania wymaga szczegółowej analizy sytuacji oraz dokładnego przygotowania do negocjacji. Tylko w ten sposób można liczyć na rozwiązanie zadowalające obie strony.

 

Zdiagnozowanie problemów

Dokładne zbadanie kondycji prawnej, finansowej i operacyjnej możliwe jest za pomocą przeprowadzonego audytu. W ten sposób można zidentyfikować obszary ryzyka oraz oszacować możliwości powodzenia i zagrożeń, które wiążą się z planowanymi transakcjami lub innymi działaniami. Audyt przeważnie dokonywany jest w określonych obszarach, lecz istnieje możliwość wykonania go całościowo. Dopiero po jego przeprowadzeniu można zaplanować rozwiązania naprawcze i optymalizacyjne oraz wdrożyć usprawnienia w poszczególnych działach.

 

Konsekwencja podejmowanych decyzji

Najlepszym sposobem na właściwe przeprowadzenie restrukturyzacji jest zatrudnienie specjalistów z zewnątrz, którzy mają odpowiednie umiejętności i zdobyli już w takiej sprawie odpowiednie doświadczenie. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa może trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy. Dobre wsparcie uwzględniające odpowiednie narzędzia i wiedzę na temat procedur stosowanych przez banki pozwoli skrócić ten czas do minimum. Restrukturyzacja zwana powszechnie naprawczą może uwzględniać wiele różnorodnych czynności jak redukcję zatrudnienia, obniżanie płac czy programy dobrowolnych odejść. Działania mogą dążyć np. do wzmocnienia służb marketingowych lub finansowych w zamian za uszczuplenia struktur organizacyjnych. Wszystkie zaplanowane ruchy trzeba realizować konsekwentnie. Może zaistnieć potrzeba likwidacji nieefektywnych zdolności produkcyjnych, sprzedaży majątku produkcyjnego i nieprodukcyjnego, a nawet wstrzymanie realizacji rozpoczętych inwestycji. Przedsiębiorca jest w stanie przetrwać ten trudny okres zmian, o ile będzie dostosowywał się do stawianych mu wymagań.