Restrukturyzacja firmy a prawa pracownika

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowa ustawa - Prawo restrukturyzacyjne - z dnia 15 maja 2015 roku. Oferuje ona narzędzia pomocne w przypadku konieczności restrukturyzacji zadłużonej firmy, jednocześnie chroniąc ją przed likwidacją - co stanowi pozytywną zmianę zarówno dla jej pracowników, jak i dla wierzycieli.

Czym jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa

Postępowanie restrukturyzacyjne może mieć kilka różnych postaci. Są to:

  • postępowanie układowe,
  • przyspieszone postępowanie układowe,
  • postępowanie o zatwierdzenie układu,
  • postępowanie sanacyjne.

 

Postępowanie sanacyjne jest najbardziej zbliżone do postępowania likwidacyjnego. Reguluje je art. 300 Prawa restrukturyzacyjnego, według którego skutki jego rozpoczęcia - w kwestii praw i obowiązków pracowników i pracodawcy, a także stosunków pracy - są takie same jak w przypadku ogłoszenia upadłości. W przypadku restrukturyzacji firm w oparciu o postępowanie sanacyjne przedsiębiorcy otrzymują prawo do zwalniania pracowników zatrudnionych na umowę terminową z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, zaś tych zatrudnionych na czas nieokreślony - z miesięcznym wypowiedzeniem. Jednocześnie muszą jednak wypłacać pracownikom odszkodowania za pozostały okres wypowiedzenia. Nie mają też obowiązku przeprowadzania konsultacji zamiaru wypowiedzenia ze związkami zawodowymi, nie muszą też stosować ochrony pracownika w czasie urlopu lub przebywania na zwolnieniu lekarskim ani ochrony przedemerytalnej. Ponadto mogą wypowiadać pracownikom umowy bez względu na okresy ochronne takie jak ciąża czy urlop macierzyński. Wszystkie te akcje muszą jednak zostać zatwierdzone przez sędziego konsultanta sprawującego nadzór nad procesem restrukturyzacji.

Restrukturyzacja firmy umożliwia jej kontynuację działalności - tym samym zaś zachowanie przynajmniej części miejsc pracy - niezależnie od negatywnej sytuacji finansowej. Pozwala też na regulowanie tej sytuacji na bieżąco poprzez wpływ na prawa pracowników. Jest to o wiele lepsze rozwiązanie niż likwidacja firmy, w wyniku której zatrudnienie tracą wszyscy pracownicy bez wyjątku.