W jakich sytuacjach może być przeprowadzona restrukturyzacja przedsiębiorstwa?

W przypadku poważnych trudności finansowych przedsiębiorcy często nie wiedzą, czy warto zdecydować się na restrukturyzację i kontynuować działania, czy może lepiej ogłosić upadłość. Postanowiliśmy napisać wam, w jakich sytuacjach warto przeprowadzać restrukturyzację i od czego zależy jej powodzenie.

Główne przyczyny restrukturyzacji przedsiębiorstwa

Restrukturyzacja firmy to proces w sferze kapitałowej i organizacyjnej będący elementem programu naprawczego przedsiębiorstwa. Postępowanie restrukturyzacyjne wszczyna się głównie w dwóch przypadkach. Pierwszym jest niewypłacalność, czyli stan, w którym upłynął termin płatności zobowiązań. Można to wykazać, jeśli opóźnienie przekracza trzy miesiące lub gdy zobowiązania pieniężne przekraczają wartość majątku spółki, a stan ten utrzymuje się przez ponad dwadzieścia cztery miesiące. Drugim przypadkiem jest zagrożenie niewypłacalnością. Oznacza to, że niewypłacalność najprawdopodobniej wystąpi w najbliższych miesiącach. Choć nie ma prawnych przeciwwskazań co do terminu restrukturyzacji, to jednak są pewne przesłanki, które mogą mieć wpływ na jej przebieg. Opóźnienie przekraczające trzy miesiące zgodnie z ustawą wskazuje na niewypłacalność. Jednak przedsiębiorca może bronić się poprzez wykazanie sezonowości działalności poprzez przełożenie sprawozdania kwartalnego z ubiegłych lat. Z kolei stan zobowiązań przekraczający wartość majątku przez dwadzieścia cztery miesiące może zostać wyzerowany i liczony od początku wtedy, gdy wykaże się wyższą wartość rzeczywistą przedsiębiorstwa od wartości bilansowej.

 

Wady i zalety restrukturyzacji

Przyczyny pogorszenia się sytuacji finansowej mogą wynikać ze zmian prawnych lub nieprzewidzianych wydarzeń jak utrata głównego kontrahenta lub zaciągnięcie zbyt dużego zobowiązania. Restrukturyzację można przeprowadzić także wtedy, gdy przedsiębiorstwo nie jest zagrożone. Będzie to dobry krok w celu optymalizacji wydajności czy poprawy kondycji przed wejściem na giełdę. Postępowanie restrukturyzacyjne jest doskonałym rozwiązaniem, jeśli pomimo piętrzących się problemów finansowych przedsiębiorca chce kontynuować działalność gospodarczą, może spłacić przynajmniej część zobowiązań i istnieje realna możliwość wykonania planu restrukturyzacyjnego. Restrukturyzacja generuje mniejsze koszty niż postępowanie upadłościowe i pozwala utrzymać zarząd przedsiębiorstwa. Prowadzenie działań restrukturyzacyjnych odciąża kadrę kierowniczą oraz właścicieli, którzy często nie dysponują aktualną wiedzą na ten temat. Trzeba jednak pamiętać, że środki restrukturyzacyjne mogą wiązać się ze:

  • zwolnieniami pracowników,
  • zerwaniem niektórych umów,
  • przekazaniem wierzycielom udziałów lub akcji spółki w zamian za oddłużenie.

Ponadto zmniejszenie zobowiązań może opierać się o udzielenie kredytu przez wierzycieli, umorzenie odsetek narosłych przez opóźnienie, rozłożenie zobowiązań na raty lub częściowe ich umorzenie.