Wybór doradcy restrukturyzacyjnego. Na co zwróć uwagę?

Czy wiesz, czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny? To stosunkowo nowy zawód regulowany, który powstał na mocy ustawy z 2016 roku, dlatego większość ludzi ma problemy z jego trafną identyfikacją. W dzisiejszym wpisie przybliżymy Ci zakres jego obowiązków, podpowiemy, kiedy warto skorzystać z jego pomocy i czym kierować się, wybierając odpowiedniego specjalistę!

Czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny?

Doradcą restrukturyzacyjnym może zostać osoba fizyczna, która uzyska specjalną licencję. Aby móc wykonywać ten zawód, należy najpierw ukończyć studia wyższe, a następnie przystąpić do licencyjnego egzaminu pisemnego. Warunkiem jest także posiadanie doświadczenia w zakresie zarządzania majątkiem upadłego, niekaralność oraz nieposzlakowana opinia.

Licencjonowany doradca restrukturyzacyjny może w naszym kraju pełnić funkcję syndyka, zarządcy majątkiem w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych, zarządcy w egzekucji przez zarząd przymusowy oraz nadzorcy. To specjalista, którego najważniejszym zadaniem jest udzielanie pomocy (w formie porad, wyjaśnień i opinii) przedsiębiorcom przechodzącym przez proces restrukturyzacyjny lub upadłościowy. W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na przeprowadzenie restrukturyzacji, gdyż jest to doskonały sposób na przetrwanie chwilowego kryzysu, zamiast ogłaszania bankructwa.

Doradca restrukturyzacyjny udziela wsparcia wszystkim stronom uczestniczącym w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym. Do jego obowiązków należy między innymi zapewnienie prawidłowej realizacji przewidzianych prawem mechanizmów takich postępowań. Nadzoruje więc działania dłużników podczas: postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego oraz postępowania układowego. Jeżeli dojdzie do postępowania sanacyjnego, to sam zarządza restrukturyzowaną firmą. Jest to zatem specjalista zajmujący się ratowaniem firm, które utraciły już płynność finansową, ale jeszcze nie zbankrutowały, przed upadłością.

Jest odpowiedzialny za stworzenie planu restrukturyzacyjnego, prowadzi rozmowy z wierzycielami, jest doradcą zarządzających firmą, a także zbiera głosy wierzycieli. W przypadku gdy zgodzą się oni na zaproponowany przez niego układ, składa w imieniu dłużnika wniosek do sądu o jego zatwierdzenie. Reprezentuje swoich klientów przed wierzycielami, dłużnikami firmy, a także organami egzekucyjnymi.

Na co warto zwrócić uwagę, wybierając odpowiedniego doradcę restrukturyzacyjnego?

Dobry doradca restrukturyzacyjny musi być osobą obdarzoną specyficznymi umiejętnościami. Powinien potrafić radzić sobie w wyjątkowo trudnych i stresujących sytuacjach, gdyż takiego opanowania wymaga zarządzanie przedsiębiorstwem znajdującym się w sytuacji kryzysowej. Musi umiejętnie komunikować się z innymi ludźmi, a także z nimi negocjować. Konieczne jest również zdecydowane działanie oraz logiczne myślenie. Bez tych cech doradca restrukturyzacyjny nie będzie mógł dobrze radzić sobie z wykonywaną pracą.

Niezwykle ważne jest również sprawdzenie, czy wybrany doradca ma wykupioną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ ciąży na nim pełna odpowiedzialność (również majątkowa) za podejmowane przez niego decyzje.