Zmiany systemu zarządzania w obliczu restrukturyzacji organizacyjnej

Restrukturyzację organizacyjną przeprowadza się ze względu na potrzebę zmian związanych z optymalizacją i poprawą wydajności. Mogą one być niezbędne w celu odratowania upadającej firmy lub ze względu na ulepszenie jej funkcjonowania i zwiększenie konkurencyjności na rynku.  

Założenia restrukturyzacyjne

Plan restrukturyzacji wykonuje się na podstawie audytu przedsiębiorstwa, czyli sprawdzenia kondycji prawnej, finansowej i operacyjnej. Taka kontrola umożliwia wykrycie elementów hamujących rozwój oraz zaplanowanie działań zmierzających do ich minimalizacji. Restrukturyzację operacyjną przeprowadza się w celu reorganizacji przedsiębiorstwa i poprawy efektywności w określonych strefach. Są to przede wszystkim działania analityczne i doradcze w obszarze marketingu, zasobów, zarządzania i organizacji. Klient otrzymuje plan działań oraz wsparcie na każdym etapie realizacji. Restrukturyzacja ma na celu przekształcenie organizacji w taki sposób, aby możliwe było utrzymanie się na rynku w długim okresie czasu.

Usprawnienie systemu zarządzania

Restrukturyzacja ma na celu m.in. zmianę struktury organizacyjnej oraz systemu kierowania przedsiębiorstwem ze względu na poprawę sprawności i efektywności jego działania. W dotychczasowych jednostkach organizacyjnych wydziela się nowe podmioty, a także tworzy się nowe piony i komórki organizacyjne. Cała struktura organizacyjna przeważnie jest zmieniana lub upraszczana. Wśród różnych form restrukturyzacji wyróżnia się m.in.:

  • lean management,
  • outsourcing,
  • łączenie oraz nowy podział komórek organizacyjnych,
  • zmiany w strukturze pracy poszczególnych komórek,
  • powoływanie nowych komórek i stanowisk pracy,
  • decentralizację organizacji.

Są to elementy przeprowadzane wewnątrz zakładu. Równie ważne jest przystosowanie przedsiębiorstwa do sprawnego funkcjonowania na rynku poprzez wykonywanie określonych działań z obszarów relacji zewnętrznych. Trzeba jednak zaznaczyć, że przebieg każdej restrukturyzacji jest indywidualny, dlatego też rezultaty są odmienne dla poszczególnych firm. Zmiany w systemie zarządzania w początkowym okresie mogą być problematyczne ze względu na poczucie dezorganizacji czy dezinformacji wewnątrz firmy. Dopiero gdy staną się one powszechnie stosowane, będzie można zauważyć wzrost efektywności.