Blog

Kiedy restrukturyzacja może zostać zakwestionowana?

Udane procesy restrukturyzacyjne mogą być szansą dla dłużnika, który w ich wyniku nierzadko zyskuje szansę kontynuowania swej działalności, a także dla wierzycieli, którym oferują sposobność odzyskania większości należnych im środków. Zdarza się, że cele te nie zostają osiągnięte. Istnieją jednak niezawodne sposoby na uniknięcie niepowodzenia restrukturyzacji przedsiębiorstwa. W Warszawie najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z usług Kancelarii Prawno-Ekonomicznej Doradca, która ułatwi zawarcie układu. Przekonajmy się, dlaczego mogą się pojawić problemy z pomyślnym zakończeniem całego postępowania.

Czytaj więcej

Jak wygląda audyt restrukturyzacyjny?

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością ciągłego dostosowywania swoich działań do zmieniających się realiów gospodarczych. Zachodzące w otoczeniu firmy procesy mogą jednak być na tyle dynamiczne, że nie zawsze da się je w porę rozpoznać oraz przewidzieć ich skutki. Może to doprowadzić do pogorszenia się konkurencyjności firmy, a w efekcie utraty klientów, a nawet zagrożenia upadłością. W sytuacjach, gdy pojawiają się kłopoty z bieżącą działalnością lub utrzymujące się trendy wskazują na możliwość utraty płynności, dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie audytu restrukturyzacyjnego. Przekonajmy się, na czym może on polegać i do jakich rezultatów doprowadzić.

Czytaj więcej

Budżetowanie w warunkach restrukturyzacji. Co warto wiedzieć?

Warunki zewnętrzne, w których działa przedsiębiorstwo ulegają ciągłym zmianom. Doprowadza to często do sytuacji, w których spada efektywność, zagrażając pozycji rynkowej, płynności, a nawet przetrwaniu firmy. Sposobem na tego rodzaju kłopoty jest możliwie szybkie dostosowanie się do okoliczności i takie przekształcenie biznesu, by stał się on znowu dochodowy i zyskał nowe perspektywy rozwoju. Restrukturyzacja firm musi jednak być prowadzona przez doświadczonych menadżerów i doradców. Przekonajmy się, jakie znaczenie ma dla całego procesu właściwe budżetowanie.

Czytaj więcej

Wybór doradcy restrukturyzacyjnego. Na co zwróć uwagę?

Czy wiesz, czym zajmuje się doradca restrukturyzacyjny? To stosunkowo nowy zawód regulowany, który powstał na mocy ustawy z 2016 roku, dlatego większość ludzi ma problemy z jego trafną identyfikacją. W dzisiejszym wpisie przybliżymy Ci zakres jego obowiązków, podpowiemy, kiedy warto skorzystać z jego pomocy i czym kierować się, wybierając odpowiedniego specjalistę!

Czytaj więcej

Nowe zasady rachunkowości w firmie. Od czego zacząć?

Generowanie strat  w przedsiębiorstwie, jak i nieprzewidziane wydarzenia związane z utratą kontrahentów czy zaciąganiem dużych zobowiązań mogą doprowadzić do tego, że do wykrycia problemów i poprawy płynności finansowej potrzebna będzie restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Działania najlepiej podjąć już wtedy, gdy problemy z płynnością staną się zauważalne. Jaki wpływ ma restrukturyzacja na rachunkowość  w firmie?

Czytaj więcej

Na czym polega restrukturyzacja operacyjna?

Restrukturyzacja operacyjna zwana także restrukturyzacją zakresu działania przeprowadzana jest w celu poprawy kondycji firmy, usunięcia wadliwej struktury działalności, a także ze względu na zagrożenia związane z przejęciem przez podmioty konkurencyjne. Bardzo często jej założeniem jest powrót do pierwotnego stanu firmy, a więc usunięcie przedsięwzięć, które nie są powiązane z pierwotną działalnością.

Czytaj więcej

Restrukturyzacja finansowa a zmiany w strukturze kapitałowej przedsiębiorstwa

Płynność finansowa firmy może być zachwiana przez różne czynniki zewnętrzne. W ostatnim czasie mnóstwo przedsiębiorców miało problemy przez sytuacje wywołane pandemią. Jednostki gospodarcze, które nie są  w stanie wywiązać się z zaciągniętych zobowiązań kredytowych, muszą przeprowadzić restrukturyzację finansową. Jakie wprowadza ona zmiany w strukturze kapitałowej?

Czytaj więcej

Co powinien zawierać wniosek restrukturyzacyjny?

Restrukturyzacja to transformacja, gwałtowna zmiana struktury jakiegoś przedsiębiorstwa, organizacji, gospodarstwa rolnego albo nawet gospodarki całego kraju. Zmiany te mogą dotyczyć aktywów, pasywów albo organizacji danej jednostki. Działania takie mają na celu wzrost wartości przedsiębiorstwa lub organizacji, w wielu przypadkach mogą być skutecznym programem naprawczym, dzięki któremu przeprowadzający restrukturyzację podmiot gospodarczy może zoptymalizować swoją działalność, znacznie poprawić jej wydajność, ustabilizować ją oraz uzyskać lepsze wyniki finansowe.

Czytaj więcej